Zarządzenie Dziekana w sprawie odpracowywania zajęć dydaktycznych na WMiI UŁ w roku akad. 2017/2018

Szanowni Państwo,

kwestię odpracowywania zajęć dydaktycznych na WMiI UŁ w roku akad. 2017/2018 reguluje Zarządzenie Dziekana nr 15 z dn. 24.08.2017 r. (poniżej).

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 15 z 24.08.2018 r.

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.