przypomnienie – Zarządzenie nr 1 Rektora UŁ z dnia 4.10.2018 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji postępowania w przypadku zagrożenia niebezpiecznymi działaniami niekonwencjonalnymi i terrorystycznymi w obiektach i na terenie UŁ

Sz. Państwo,

przypominamy o Zarządzeniu nr 1 Rektora UŁ z dnia 4.10.2018 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji postępowania w przypadku zagrożenia niebezpiecznymi działaniami niekonwencjonalnymi i terrorystycznymi w obiektach i na terenie Uniwersytetu Łódzkiego.

W załączeniu:

Administratorem obiektu na WMiI UŁ, z którym należy się kontaktować w przypadku tego typu zajść, jest Kierownik Administracyjny WMiI UŁ Pani mgr Małgorzata Gajewska, tel.  42 635 5947.

Sekretariat WMiI UŁ, 08.10.2020

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.