Zarządzenie nr 107 Rektora UŁ w sprawie: obniżenia opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020; University of Lodz Rector’s Regulation no. 107 of 31 March 2020 concerning: reduction of fees for educational services in the academic year 2019/2020

Zarządzenie nr 107 Rektora UŁ w sprawie obniżenia opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 20192020

Regulation-No.-107_31.03.2020-r._ENG

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.