Zarządzenie nr 116 Rektora UŁ z dn. 28.04.2020 r. w sprawie egzaminów dyplomowych

Zarządzenie nr 116 Rektora UŁ w sprawie egzaminów dyplomowych

Sekretariat WMiI UŁ (https://covid19.uni.lodz.pl/zarzadzenia-i-komunikaty/), 28.04.2020 r.

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.