Zarządzenie nr 122 Rektora UŁ z dn. 22.05.2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 100 Rektora UŁ z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności UŁ.

Szanowni Państwo,
informujemy o zarządzeniu nr 122 Rektora UŁ z dnia 22.05.2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 100 Rektora UŁ z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego.
Treść aktu i tekst jednolity znajdują się poniżej oraz w Bazie Aktów Własnych Lex.
Sekretariat WMiI UŁ (Dział Prawno-Organizacyjny UŁ, 22.05.2020)

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.