Zarządzenie nr 154 Rektora UŁ z dn. 04.08.2020 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 154 Rektora UŁ

Sekretariat WMiI UŁ, 12.08.2020 (mailing@uni.lodz.pl)

Copyright © 2022 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.