Zarządzenie Rektora UŁ w sprawie wprowadzenia zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z infrastruktury, w tym wyposażenia technicznego UŁ oraz zasad postępowania w razie wypadku lub awarii.

Szanowni Państwo, informujemy o nowym Zarządzeniu Rektora UŁ nr 84 z dnia 25.06.2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z infrastruktury, w tym wyposażenia technicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz zasad postępowania w razie wypadku lub awarii.

Konieczność wydania ww. zarządzenia wynika z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. z 2018 r., poz. 2090).

Na Wydziale matematyki i Informatyki UŁ osobą, do której należy zgłaszać awarie urządzeń i instalacji oraz inne problemy związane z użytkowaniem pomieszczeń i ich wyposażenia jest Pani Małgorzata Gajewska (§ 4 ust. 3) tel. 42 635 5947, e-mail: malgorzata.gajewska@wmii.uni.lodz.pl, pok. A122

Zarządzenie Rektora nr 84 z 25.06.2019 r.

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 84 z 25.06.2019 r.

Treść zarządzenia wraz z załącznikiem znajduje się też w Bazie Aktów Wewnętrznych pod następującym linkiem: https://baw.uni.lodz.pl/d/9884/5/ .

 

Z upoważnienia

Pani mgr Małgorzaty Gajewskiej

Kierownika Administracyjnego

Wydziału Matematyki i Informatyki

Uniwersytetu Łódzkiego