Zarządzenie Rektora UŁ nr 120 z dn. 15.05.2020 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2019/2020

Szanowni Państwo,
informujemy o Zarządzeniu Rektora UŁ z dnia 15.05.2020 r.:
Treść aktów i ich teksty jednolite znajdują się w załączeniu oraz w Bazie Aktów Własnych Lex.
Sekretariat WMiI UŁ (Dział Prawno-Organizacyjny UŁ, 15.05.2020 r.)

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.