zaświadczenia do wizy, karty pobytu

Drodzy Studenci,
uprzejmie przypominamy, że procedura wystawienia zaświadczenia do wizy, karty pobytu itp. trwa w Dziekanacie około 7 dni.
Dokumenty te wymagają podpisu Dziekana.
Dlatego proszę zapotrzebowanie na takie dokumenty zgłaszać odpowiednio wcześniej, aby otrzymać je we właściwym dla siebie terminie.

Dear Students,
we kindly remind you that the procedure for issuing the documents needed for visa, residence card, etc. lasts about 7 days in the dean’s office.
These documents must be signed by the Dean.
Therefore, please report the request for such documents in advance to receive them on time.

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.