ZDALNA sesja czerwcowa 2020 – studia niestacjonarne WMiI UŁ

Harmonogram planowanych egzaminów zdalnych dla studentów studiów niestacjonarnych

zdalna_sesja_niestacjonarne_2020

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.