Zebrania Informacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych

Szanowni Państwo,

w dniach:

20 grudnia (we wtorek) 2016 r. o godzinie 10.00 w sali D203 WMiI (przed wykładem z Algebry liniowej z geometrią)  dla studentów pierwszego roku kierunku MATEMATYKA. 

21 grudnia (w środę) 2016 r. o godzinie 12.00 w auli WMiI (przed wykładem z Algebry z teorią liczb) dla studentów pierwszego roku kierunków INFORMATYKA i ANALIZA DANYCH

odbędą się krótkie zebrania informacyjne. 

Poruszone będą m.in. kwestie:

–  zapisów na specjalności

–  ścieżek zgłaszania uwag (pozytywnych i negatywnych) dotyczących administracji, nauczycieli, zajęć, programach studiów itp.

–  wystawiania ocen z przedmiotów;

–  problemów związanych z niezaliczaniem przedmiotów, opłat za przedmioty, itp.

 

Serdecznie zapraszamy

Prodziekan ds. Dydaktycznych

i członkowie Komisji ds Jakości Kształcenia

 

 

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.