Zmiany dyżurów

 • Katedra Algorytmów i Baz Danych


 • Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania

 

 • Katedra Analizy Nieliniowej  (zmiany dyżurów na semestr Z-19/20 od 07.10.2019r. )

 

 • Katedra Funkcji Analitycznych i Równań Różniczkowych (zmiany dyżurów na semestr Z-19/20 od 07.10.2019r.)

 

 • Katedra Funkcji Rzeczywistych

prof. nadzw. dr hab. Grażyna Horbaczewska dyżur jest zawieszony od dnia 17.06.2019 r. do odwołania

 • Katedra Geometrii

       dyżury dr Adama Bartoszka są zawieszone od dnia 02.09.2019 r. do odwołania;

 – dyżur prof. UŁ  Andrzeja Bisia w dniach 6-11.10.2019 r. są odwołane;

 • Katedra Geometrii Algebraicznej i Informatyki Teoretycznej


 • Katedra Informatyki Stosowanej


 • Katedra Metodyki Nauczania Matematyki

            – dyżur prof. UŁ  Antoniego Pierzchalskiego  w dniach 7-12.10.2019 r. są odwołane;                       

            – dyżury dr Anny Kimaczyńskiej w dniach 7-12.10.2019 r. są odwołane;

 • Katedra Równań Różniczkowych i Informatyki


 • Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki