Zmiany dyżurów

 • Katedra Algorytmów i Baz Danych


 • Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania

 – dyżury prof. Aleksandry Orpel w czasie wakacji:

* 16.07.2019 r. godz. 10:30-12:00; 

* 23.07.2019 r. godz. 11:30-13:00; 

– dyżury mgra Konrada Kosmatki w czasie sesji i w lipcu: poniedziałek 12:00-13:30

 • Katedra Analizy Nieliniowej

           – zmiany dyżurów od 10.06 do 30.09.2019r.:

– Dr Gabriela Adamczyk: wtorek g. 12.00-14.00

– Dr Wioletta Karpińska: wtorek g. 10.00-12.00, dodatkowo soboty: 29.06; 06.07 g. 9.00-10.30

– Dr Robert Kowalczyk: środa g. 18.00-19.30 (zamiast 19.06- dyżur 18.06 g. 10.00-12.00, zamiast 26.06- dyżur 27.06 g. 10.00-11.30, zamiast 03.07-dyżur 04.07 g. 9.00-10.00)

– Dr Artur Lipnicki: poniedziałek g. 11.40-13.10

– Dr Robert Plebaniak: wtorek g. 10.30-12.00

– Dr Dariusz Wardowski: poniedziałek g. 9.00-10.30

 

 • Katedra Funkcji Analitycznych i Równań Różniczkowych

           – zmiany dyżurów od 10.06 do 30.09.2019r.:

– Dr Katarzyna Kielanowicz: wtorek g. 12.00-14.00

– Dr Tomasz Rodak: wtorek g. 12.00-14.00

 

 • Katedra Funkcji Rzeczywistych

prof. nadzw. dr hab. Grażyna Horbaczewska dyżur jest zawieszony od dnia 17.06.2019 r. do odwołania

 • Katedra Geometrii

       

 • Katedra Geometrii Algebraicznej i Informatyki Teoretycznej

          W dniach 01.07-20.08. dr Sebastian Sakowski przebywa na urlopie wypoczynkowym.

 • Katedra Informatyki Stosowanej

            – dyżur prof. Stanisława Goldsteina w dniach 1.07- 7.07.2019 r. jest odwołany.

 

 • Katedra Metodyki Nauczania Matematyki

           – dyżury dr Ewy Korczak-Kubiak w miesiącach czerwiec-wrzesień 2019 r.:

                 * 26.06 (środa) godz. 12:00-13:30

                 * 04.07, 12.09, 19.09, 26,09 (czwartki)  godz. 10:00-11:30;

            – dyżury dr Anny Loranty w miesiącach czerwiec-wrzesień 2019 r.:

                   * 27.06, 29.08, 05.09, 12.09, 19.09, 26,09 (czwartki)  godz. 10:00-11:30;

          

 • Katedra Równań Różniczkowych i Informatyki


 • Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki

 prof. dr hab. Adam Paszkiewicz dyżur w dniu 24.07.2019 r. (środa) odbędzie się w godz. 16:00-17:30