Zmiany dyżurów

 • Katedra Algorytmów i Baz Danych


 • Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania

 – dyżur dr hab. Aleksandry Orpel, prof. UŁ  w dniu 19.11.2019 jest  przeniesiony na 14.11.2019 r. godz. 14:30-16:00.

 • Katedra Analizy Nieliniowej  (zmiany dyżurów na semestr Z-19/20 od 07.10.2019r. )
  – dr Gabriela Adamczyk
  : Wtorek (Tuesday) godz. 9.15-10.00; Czwartek (Thursday) godz. 9.15-10.00
  – dr Artur Lipnicki: Środa (Wednesday) godz. 9.50-10.50; Sobota zjazdowa (Saturday) zgodnie z harmonogramem na stronie   pracownika

 

 • Katedra Funkcji Analitycznych i Równań Różniczkowych (zmiany dyżurów na semestr Z-19/20 od 07.10.2019r.)

 

 • Katedra Funkcji Rzeczywistych

prof. nadzw. dr hab. Grażyna Horbaczewska dyżur jest zawieszony od dnia 17.06.2019 r. do odwołania

 • Katedra Geometrii

– dyżur prof. dr hab. Pawła Walczaka jest zawieszony od dnia 04.11.2019 r. do odwołania

 • Katedra Geometrii Algebraicznej i Informatyki Teoretycznej

          W dniu 07.11.2019r. dyżur dr Agnieszki Vizvary został odwołany.

 • Katedra Informatyki Stosowanej


 • Katedra Metodyki Nauczania Matematyki

        – dyżury mgr Zofii Walczak w dniach 4 – 15.11.2019 r. są odwołane.

 • Katedra Równań Różniczkowych i Informatyki

 

 • Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki