Zmiany dyżurów

  • Katedra Algorytmów i Baz Danych

– dyżury dr Aleksandry Stasiak od 13.06.2022 będą na stronie https://www.math.uni.lodz.pl/~astasiak/

– dyżur dr hab. Liudmyly Koliechkiny, prof. UŁ w dniu 30.09.2022 r. jest odwołany.

 Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania

– dyżury dr hab. Aleksandry Orpel, prof. UŁ:

21.09.22  (środa) w godz. 8.30- 10.00

27.09.22 (wtorek) w godz. 10.45-12.15.

  • Katedra Analizy Nieliniowej
    – najbliższe dyżury dr Roberta Kowalczyka:

    • 22.09.2022 w godz. 12.00-14.00;
    • 29.09.2022 w godz. 12.00-14.00
      – najbliższe dyżury dr Wioletty Karpińskiej:
    • 19.09.2022 w godz. 12-14,
    • 28.09.2022 w godz. 12-14 -> dyżur przełożony na 29.09.2022 w godz. 12-14

– dyżur prof. dr hab. Kazimierza Włodarczyka w okresie sesji letniej: wtorek 10.00-12.00
– dyżur dr hab. Dariusza Wardowskiego, prof. UŁ w okresie sesji letniej: środa, godz. 8.30-10.00.

 

  • Katedra Funkcji Analitycznych i Równań Różniczkowych
    – dyżur dr Beaty Osińskiej-Ulrych w okresie sesji letniej: wtorek 9.00-10.30
  • Katedra Funkcji Rzeczywistych
    dr Aleksandra Karasińska – 27.09.2022 r. (wtorek) godz. 10:15-12:00 – dyżur jest odwołany
  • Katedra Geometrii

– dyżur dr Marka Badury od dnia 9.06.2022 r. – czwartek godz. 12:00-13:30

  • Katedra Geometrii Algebraicznej i Informatyki Teoretycznej

– dyżury dr Agnieszki Vizvary we wrześniu 2022r.: 30.09.2022r., godz. 10.30-12.00

  • Katedra Informatyki Stosowanej

Aktualne dyżury dr Agaty Połroli na stronie: https://www.math.uni.lodz.pl/~polrola

  • Katedra Metodyki Nauczania Matematyki

   – dyżur prof. Ryszarda Pawlaka z dnia 29.09.2022 r. (czwartek) został przełożony na 27.09.2022 r. (wtorek) w godz. 9.30 – 11.00.

– dyżur dr Anny Loranty:

– w czasie letniej sesji egzaminacyjnej –  czwartek godz. 12:00-13:30;

– dyżury mgr Melanii Kucharskiej w czasie letniej sesji egzaminacyjnej –  wtorek godz. 8:30-10:00;

– dyżur dr Ewy Korczak-Kubiak:

– we wrześniu – czwartek godz. 10.30-12.00

– dyżur dr Anny Kimaczyńskiej w dniu 9.09.2022 r. jest odwołany.

  • Katedra Równań Różniczkowych i Informatyki
  • Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki
    prof. dr hab. Andrzej Łuczak – dyżur przeniesiony z 26.09.2022 r.(poniedziałek) na 27.09.2022 r. (wtorek) godz. 12:15-14:00