Katedra Analizy Nieliniowej
dr GABRIELA ADAMCZYK

Informacje
Każda z moich grup zajęciowych ma przyporządkowany zespół w uniwersyteckim MS Teams.
Nie widzisz odpowiedniej grupy na swoim koncie? Napisz e-mail z uniwersyteckiego adresu do gabriela.adamczyk@wmii.uni.lodz.pl

Information
Each of my classes has a team at the university's MS Teams.
Can't see the right group on your account? Write an e-mail from your university address to gabriela.adamczyk@wmii.uni.lodz.pl

dyżur - MS Teams
semestr letni 2020/2021:
wtorek 12.00 - 13.30

on-call - MS Teams
summer semester 2020/2021:
Tuesdays 12.00 - 13.30

dla studiów niestacjonarnych:
14.03.2021, niedziela, 11 - 12, MS Teams
20.03.2021, sobota, 11.15 - 12, MS Teams
10.04.2021, sobota, 9.30 - 10:15, MS Teams
17.04.2021, sobota, 11.15 - 12, MS Teams
  • Materiały dla studentów na MS Teams i/lub na moodle
  • Files for my students on MS Teams and/or on moodle