Rok akademicki 2020/2021 (Academic Year 2020/2021)

NEWS for Computer Science Students (Last update: 09.06.2021)

Planowane nieobecności (Scheduled absences):

29.07.2021-10.09.2021 Urlop/Vacation leave.

Office hours in June 2021 (MS Teams)
- 01.06.2021 (Tuesday) 4:15 PM - 5:45 PM
- 10.06.2021 (Thursday) 4:00 PM - 5:30 PM
- 15.06.2021 (Tuesday) 2:15 PM - 3:45 PM
the list of students who want to take part in the consultations on 15.06.2021 is closed
- 24.06.2021 (Thursday) 10:00 AM - 11:30 AM
Due to the great interest in the consultations, please send e-mail before the consultation time in order to book the time for the meeting.
- the next consultaion hours will be announced at the latest on 05.07.2021

Dyżury w czerwcu 2021 (MS Teams)
- 01.06.2021 (wtorek) 16:15 - 17:45
- 10.06.2021 (czwartek) 16:00 - 15:30
- 15.06.2021 (wtorek) 14:15 - 15:45
lista osób które chcą wziąć udział w konsultacjach w dniu 15.06.2021 jest zamknięta
- 24.06.2021 (czwartek) 10:00 - 11:30
Osoby zainteresowane konsultacjami, proszę o wcześniejszy kontakt mailowy, w celu rezerwacji czasu podczas konsultacji
- następny termin dyżuru podam najpóźniej w dniu 05.07.2021

Email: dorota.bors[at]wmii.uni.lodz.pl

Pokój/Office: C218

 

Publikacje/Publications

1.   Bors D., Walczak S. Dirichlet problems with variable boundary data.  

      Lecture Notes in Nonlinear Analysis, 2 (1998), pp. 57-71. (6/- pkt)

2.   Bors D., Dirichlet problems with variable boundary data for nonlinear PDE.  

      Demonstratio Mathematica, 33 (2000), pp. 295-312. (-/8 pkt)

3.   Bors D., Walczak S., Nonlinear elliptic systems with variable boundary data. 

      Nonlinear Analysis: Theory, Methods and Applications, 52 (2003), pp. 1347-1364. (-/40/45 pkt; IF 1.64/1.612; IF5 1.755) >>

4.  Bors D., Walczak S., Stability of nonlinear elliptic systems with distributed parameters and variable boundary data, 

      Journal of Computational and Applied Mathematics, 164-165 (2004), pp. 117-130. (27?/30 pkt IF 0.989/1.077; IF5 1.245) >>

5.  Bors D., Walczak S., Optimal control of elliptic systems with distributed and boundary controls. 

      Nonlinear Analysis: Theory, Methods and Applications, 63 (2005), pp. 1367-1376. (-/40/45 pkt; IF 1.64/1.612; IF5 1.755) >>

6.   Bors D., Superlinear elliptic systems with distributed and boundary controls. 

      Control and Cybernetics, 34 (2005) pp. 987-1004. (-/10 pkt) >>

7.   Bors D., Skowron A., Walczak S., Optimal control and stability of elliptic systems with integral cost functional. 

      Systems Science, 33 (2007), pp. 13-26. (8/9 pkt)

8.   Bors D., Majewski M., On the controllability to the interval of the system governed by a hyperbolic equation. 

      Kybernetes, 38 (2009), pp. 1178-1186. (10/15 pkt; IF 0.318/0.416; IF5 0.377) >>

9.   Bors D., Walczak S., Multidimensional second order systems with controls, 

      Asian Journal of Control, 12 (2010), pp. 159-167. (20/25 pkt; IF 1.411; IF5 1.36) >>

10. Bors D., Majewski M., Walczak S., Optimal control systems with constrains defined on unbounded sets.

      Intech, Modeling, Simulation and Optimization, Tolerance and Optimal Control (2010), pp. 197-206.(13pkt)

11. Bors D., Walczak S., Application of 2D systems to investigation of a process of gas filtration, 

      Multidimensional Systems and Signal Processing, 23 (2012), pp. 119- 130. (20/20 pkt; IF 0.857/1.578 IF5 1.42) >>

12. Bors D., Majewski M., On Mayer problem for systems governed by second order ODE.

     Optimization, 63(2) (2014), pp. 239-254 (20/25 pkt; IF 0.707/0.771; IF5 0.804)

13. Bors D., Skowron A., Walczak S., On existence of solutions to nonlinear optimal control systems. 

      Dynamic Systems and Applications, 21 (2012), pp. 441-456. (15/20 pkt; IF 0.395/0.375; IF5 0.486)

14. Bors D., Majewski M., On the existence of an optimal solution of the Mayer problem governed by 2D 

      continuous counterpart of the Fornasini-Marchesini model.        

      Multidimensional Systems and Signal Processing, 24(2) (2013), pp. 657-665. (20/20 pkt; IF 0.857/1.578; IF5 1.42) >>

15. Bors D., Global solvability of Hammerstein equations with applications to BVP involving fractional Laplacian. 

      Abstract and Applied Analysis, 240863 (2013), pp. 10. (35/35/40 pkt; IF 1.102/1.274; IF5 1.288) >>

16. Bors D., Stability of nonlinear Dirichlet BVPs governed by fractional Laplacian. 

      The Scientific World Journal, 920537 (2014), pp. 10. (30 pkt; IF 1.730/1.219; IF5 1.3)

17. Bors D., Skowron, A., Walczak S., Systems described by Volterra type integral operators. 

    Discrete and Continuous Dynamical Systems B, 19 (2014), 2401-2416. (25 pkt; IF 0.628; IF5 0.937) [ArXiv 1311.5113 (2013)]

18. Bors D. Stability of nonlinear Urysohn Integral Equations via Global Diffeomorphisms and Implicit Functions Theorems. 

    Journal of Integral Equations and Applications, 27 (2015), pp. 343-366. ( pkt 15/25; IF 0.395/0.667)


19. Bors D. Application of Mountain Pass Theorem to superlinear equations with fractional Laplacian controlled by distributed parameters and boundary data.. 

    Discrete and Continuous Dynamical Systems B, 23 (2018), 29-43. (30 pkt; IF 0.628; IF5 0.937) [ArXiv 1408.0618 (2016)]

20. Bors D., Stanczy R., Dynamical system modeling fermionic limit.. 

    Discrete and Continuous Dynamical Systems B, 23 (2018), 45-55. (30 pkt; IF 0.628; IF5 0.937) [ArXiv 1612.05442 (2016)]

Inne publikacje, materiały konferencyjne oraz preprinty:
 1. Bors D., Problemy Dirichleta ze zmiennymi warunkami brzegowymi. Materiały XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Zastosowań Matematyki, Warszawa 1998, strona 10.
 2. Bors D., Ciągła zależność rozwiązań układów eliptycznych od parametrów i warunków brzegowych. Materiały XXXI Ogólnopolskiej Konferencji Zastosowań Matematyki, Warszawa 2002, strona 12.
 3. Bors D., Jakszto M., Walczak S., On an algorithm and computer program for finding approximate solutions of nonlinear systems. International Congress of Computational and Applied Mathematics 2004, ICCAM 2004, Katholike Universiteit Leuven, Belgium, July 26—30, 2004.
 4. Bors D., Jakszto M., Walczak S., On approximate solution of equation with nonsingular roots. International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2005 ICNAAM 2005, Wiley-VCH Verlag, Weinheim, pp. 76-78.
 5. Bors D., Majewski M., Walczak S., Controllability of one-dimensional and two-dimensional systems. Proceedings of the 2007 International Workshop on Multidimensional (nD) Systems, nDS 2007, University of Aveiro, Aveiro, Portugal, June 27–29, 2007. >>
 6. Bors D., Majewski M., On the controllability to the interval of the system governed by a hyperbolic equation. 14th International Congress of Cybernetics and Systems of WOSC, Wrocław, Poland, September 9—12, 2008, strony 73—79.
 7. Bors D., Walczak S., On some nonlinear second order control systems. Proceedings of the 6th International Workshop on Multidimensional (nD) Systems, Saloniki, Grecja, 2009, pp. 25-28. >>
 8. Bors D., Majewski M., Mysiński B., Walczak S., On the controllability of second order systems with constrained controls. Book of abstract of the 8th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications, Dresden, Germany, May 25 - 28, 2010.
 9. Bors D., Walczak S., 2D systems with controls and some their applications. Proceedings of the 19th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems (MTNS 2010), Budapest, Hungary, 5-9 July 2010.
 10. Bors D., Majewski M., On Mayer problem for systems without linear-growth condition. Book of abstracts of the Israeli-Polish Mathematical Meeting, Łódź, September 11-15, 2011.
 11. Bors D., Stańczy R., On some equation modeling rocket motion. ArXiv, 1212.5826 (2012), 8 stron.
 12. Bors D., Application of Mountain Pass Theorem to superlinear equations with fractional Laplacian controlled by distributed parameters and boundary data. ArXiv 1408.0618 (2016) 20 stron.
 13. Bors D., Optimal control of systems governed by Dirichlet fractional Laplacian in the minimax framework arXiv:1509.01283 (2015), 20 stron.
 14. Bors D., Stańczy R. Global invertibility and implicit function theorems by Mountain Pass Theorem, arXiv:1510.07871 (2015), 10 stron.
 15. Bors D., Stańczy R. Dynamical system modeling fermionic limit, arXiv:1612.05442 (2016), 12 stron.

Kontakt/Contact

Adres/Address:

dr hab. Dorota Bors, prof. UŁ

Katedra Równań Różniczkowych i Informatyki

Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Łódzki

ul. S. Banacha 22, 90-238 Łódź

Email: dorota.bors[at]wmii.uni.lodz.pl

Telefon/Phone number: (+48) 42 635 58 70

Pokój/Office: C218