dr Piotr Cybula
Katedra Informatyki Stosowanej
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Łódzkiego
piotr.cybula@wmii.uni.lodz.pl

Materiały do zajęć:

Wstęp do programowania (I)
Programowanie i struktury danych
Programowanie podstawowe
Object-oriented programming
Bazy danych


Zajęcia/Classes (sem.zimowy/winter 2019/2020):

poniedziałek/Monday, 8.30-10.00, Dyżur/Office hours (A326)
poniedziałek/Monday, 12.15-13.45, Object-oriented programming, DLIa II lecture (D102)
poniedziałek/Monday, 14.15-15.45, Degree project 1 and preparation for MA, DUIa II sem. gr.1 (A207)
poniedziałek/Monday, 16.00-17.30, Object-oriented programming, DLIa II lab. gr.1 (C202)
środa/Wednesday, 8.30-10.00, Wstęp do programowania (I), DLI I lab. gr.2 (C202)
środa/Wednesday, 10.15-11.45, Wstęp do programowania (I), DLI I lab. gr.5 (C202)