Informacje:
Urlop: 15.07-1.09, 9-22.09

Terminy kolokwiów:
Modele regresji: 30 września 2019 r. godz. 9
Podstawy programowania: 30 września 2019 r. godz. 9UWAGA: Zwolnienie lekarskie należy dostarczyć w ciągu 7 dni od egzaminu/kolokwium.


Materiały dla studentów
Discrete Mathematics
Analiza szeregów czasowych
Analiza zespolona
Elementy matematyki dyskretnej
Matematyka i statystyka w finansach
Modele regresji
Podstawy programowania
wyślij wiadomość