Dyżur w semestrze zimowym 2019/20:
wtorek 10.15-12.15
pokój A327

Office hours in the winter semester 2019/20:
Tuesday 10.15-12.15
room number A327


 
 


Praktyki na podstawie Porozumienia

  • Praktyki i staże - strona WMiI
  • Skierowanie (do Firmy podpisane przeze mnie) i Potwierdzenie (do mnie podpisane przez Firmę )
  • Porozumienie w dwóch egzemplarzach. Najpierw podpisuje Firma a następnie trafia do Dziekanatu
  • Odbiór z Dziekanatu DZIENNIKA PRAKTYK oraz jednego egzemplarza Porozumienia z podpisem Pana Dziekana.
  • Załącznik A
  • Załącznik B
  • Po odbyciu praktyk należy sie do mnie zgłosić z wypełnionymi: Dziennikiem Praktyk, Załącznikiem A i Załącznikiem B

Praktyki na podstawie Umowy o pracę (bądź innej umowy bez Porozumienia)

UWAGA:

Jeżeli realizujemy praktyki w trakcie trwania semestru, to daty podane w Dzienniku Praktyk nie mogą pokrywać się z datami zajęć na Uczelni. Ponadto należy złożyć do Pani Prodziekan Bartkiewicz podanie o możliwość realizowania praktyk w trakcie semestru. Do podania trzeba dołączyć wydruk planu zajęć z Usosa. Podanie musi być zaopiniowane przeze mnie.

Strona tytułowa pracy licencjackiej