Po praktykach

Z powodu ograniczonej możliwości dostarczania dokumentów, proszę na maila dorota.klim@wmii.uni.lodz.pl z tematem praktyki przesłać dokumenty potwierdzające odbycie praktyk (skany lub zdjęcia):

W treści maila proszę napisać adres firmy, w której się odbywało praktyki/pracę/staż (ze skanów/zdjęć czasem trudno odgadnąć adres).