Praktyki na podstawie Porozumienia pomiedzy Uniwersytetem Łódzkim a Firmą