Strona domowa: DR ROBERT KOWALCZYK

Wydział Matematyki i Informatyki UŁ: KATEDRA ANALIZY NIELINIOWEJ

Dyżur w semestrze Letnim 2020/2021: PONIEDZIAŁEK, 10.30-12.00 MS TEAMS

Kontakt: robert.kowalczyk@wmii.uni.lodz.pl


Wspólnie z K. Niedziałomskim i C. Obczyńskim - polecam :)

Wspólnie z K. Niedziałomskim i C. Obczyńskim - polecam :)

Wspólnie z K. Niedziałomskim i C. Obczyńskim - polecam :)

Wspólnie z C. Obczyńskim i R. Małeckim - polecam :)

Wspólnie z P. Fulmańskim - polecam :)