Monika Fabijańczyk

Uniwersytet Łódzki

Wydział Matematyki

Katedra Metodyki Nauczania Matematyki

ul. Banacha 22, pok. A229

90-238 Łódź

Mail: mfab@math.uni.lodz.pl

Dyżur w trakcie semestru zimowego 2010/2011:

 

 

 

STRONA WŁASNA DOTYCZĄCA

DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ

 

Egzamin licencjacki dla grupy VI odbędzie się dnia 29 września b.r. o godz. 12.00.

 

Metodyka Nauczania Matematyki I (ECTS)

Komunikaty

Materiały

Wyniki

Metodyka Nauczania Matematyki II (ECTS)

Komunikaty

Materiały

Wyniki

Metodyka Nauczania Geometrii (DUM I)

Komunikaty

Materiały

Wyniki

Metodyka Nauczania Geometrii  (ZUM I)

Komunikaty

Materiały

Wyniki

Analiza Matematyczna (ZLMI)

Komunikaty

Materiały
Wyniki
 

Metodyka Nauczania Matematyki (ZLMIII)

Komunikaty

Materiały

Wyniki

Metodyka Nauczania Matematyki (ZLM II)

Komunikaty

Materiały

Wyniki

Dydaktyka Matematyki (ZUMII)

Komunikaty

Materiały

Wyniki

Wstęp do Analizy Matematycznej (I rok)

Komunikaty

Materiały

Wyniki

Matematyka (Wydział Zarządzania – Zaoczne - Finanse i Rach.)

Komunikaty

Materiały

Wyniki kolokwiów

Matematyka (Wydział Zarządzania  - Logistyka)

Komunikaty

Materiały

Wyniki

Liceum

Klasa I

Klasa II

Klasa IIR

Klasa III