Strona domowa
dr inż. Maria Łuszczkiewicz-Piątek
Wydział Matematyki i Informatyki
Katedra Informatyki Stosowanej
mluszczkiewicz at math dot uni dot lodz dot pl