Dyżury w sesji wrześniowej (Piotr Beling):
piotr.beling@wmii.uni.lodz.pl
http://pbeling.w8.pl/


Programowanie uslug sieciowych
Algorytmy i struktury danych 1
Zaawansowane algorytmy
Systemy operacyjne
Zaawansowane techniki programowania
Aplikacje wielkoskalowe
Techniki Algorytmiczne

Wyniki egzaminu 2019
Wyniki egzaminu poprawkowego 2019