Zadanie rozwiązane podczas zajęć: 2pkt
Zadanie rozwiązane co najwyżej 6 dni później: 1pkt
Punktacja:
10-11 3
12-13 3+
14-15 4
16-17 4+
18-20 5

Osoby, które nie uzyskały wystarczającej liczby punktów muszą wykonać wszystie zamiezczone projekty, co umożliwi
uzyskanie oceny dostatecznej.
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8
Ćwiczenie 9
Ćwiczenie 10