Aktualności

Algebra

Ćwiczenia:

 1. Grupy, podgrupy - podstawowe własności

 2. Grupy, podgrupy - podstawowe własności-część 2

 3. Grupy cykliczne

 4. Grupy permutacji

 5. Warstwy, dzielniki normalne, grupy ilorazowe

 6. Homomorfizmy i izomorfizmy grup

 7. Pierścienie. Homomorfizmy i izomorfizmy

 8. Pierścienie wielomianów

Algebra Abstrakcyjna

Wykłady (dr Szymon Brzostowski):

 1. Algebra Abstrakcyjna - zarys wykładu

Ćwiczenia:

 1. Grupy - definicja i podstawowe własności

 2. Grupy - definicja i podstawowe własności cd.

 3. Podgrupy - definicja i podstawowe własności. Rząd elementu

 4. Homomorfizmy grup

 5. Homomorfizmy i izomorfizmy grup

 6. Dzielnik normalny. Grupa ilorazowa

 7. Izomorfizm grup

Praca domowa:

 1. Arkusz 4:

  Zadanie: 9 e), g)

  Arkusz 5:

  Zadania: 5, 6

  Arkusz 6:

  Zadanie: 2 b)

 2. Arkusz 6:

  Zadanie: 5 d)

  Zadanie: 6 a), b), c)

 3. Praca domowa nr 3

Teoretyczne Podstawy Informatyki

Ćwiczenia:

 1. Języki formalne

 2. Języki formalne część 2

 3. Wyrażenia regularne

 4. Automaty skończone

 5. Minimalizacja automatów skończonych

 6. Twierdzenie Kleene'ego

 7. Własności języków regularnych

 8. Gramatyki regularne i bezkontekstowe. Języki bezkontekstowe

 9. Postać normalna Chomsky'ego

 10. Automaty ze stosem

 11. Maszyna Turinga

 12. Literatura:

  1. Automaty i języki formalne - Tadeusz Krasiński
  2. Wprowadzenie do teorii obliczeń - Michael Sipser
  3. Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń - J. E. Hopcroft, R. Motwani, J. D. Ullman

Programowanie Arkuszy Kalkulacyjnych

Wykłady (dr Rafał Zduńczyk):

 1. Zmienne, instrukcje warunkowe

 2. Pętle i funkcje

  Przykłady pętli i funkcji

 3. Funkcje z opcjonalnymi argumentami Set, Private/Public

 4. ByRef, ByVal, tablice dynamiczne, błędy, zewnętrzne pliki

 5. Czas, plik xlsm z przykładami użycia

  Kolory w VBA: ColorIndex, RGB i nazwy kolorów

  Funkcje związane z datą i czasem

  Popup

Ćwiczenia:

 1. Arkusz 1 - Powtórzenie Excel część 1

 2. Arkusz 2 - Część 1

 3. Arkusz 2 - Część 2 - Tabele przestawne

  Plik 1

  Plik 2

 4. Arkusz 3 - Makra

  Plik

 5. Arkusz 4 - Zmienne. Instrukcja warunkowa If...Then...Else...i procedura wewnętrzna MsgBox

 6. Arkusz 5 - Instrukcja warunkowa If...Then...Else...i instrukcja Select Case

  Plik

 7. Arkusz 6 - Funkcje

  Plik

 8. Arkusz 7 - Pętle

 9. Arkusz 8 - Pętle cd.

 10. Arkusz 9 - Funkcje tablicowe część 1

 11. Arkusz 9 - Funkcje tablicowe część 2

 12. Arkusz 10 - Obsługa błędów. Operacje na plikach.

 13. Arkusz 11 - Zdarzenia, kontrolki, Userformy.

 14. Arkusz 12 - Zdarzenia, kontrolki, Userformy.

 15. Projekt

Justyna Walewska