Aktualności

Algebra

Wykłady (prof. Tadeusz Krasiński):

 1. Grupy, grupy permutacji
 2. Własności grup permutacji, podgrupy, grupy cykliczne, warstwy, dzielniki normalne, grupy ilorazowe
 3. Homomorfizm grup, izomorfizm grup, pierścienie, podpierścienie, ideały, pierścienie ilorazowe
 4. Homomorfizm pierścieni, ciało ułamków pierścienia bez dzielników zera, pierścienie wielomianów
 5. Dzielenie wielomianów, rozkład na czynniki pierwsze w pierścieniach wielomianów nad ciałem, elementy teorii ciał, rozszerzenia skończone.

Ćwiczenia:

 1. Grupy, podgrupy - podstawowe własności

  Przykładowe rozwiązania

 2. Grupy cykliczne

  Przykładowe rozwiązania

 3. Warstwy, dzielniki normalne, grupy ilorazowe

  Przykładowe rozwiązania

 4. Homomorfizmy i izomorfizmy grup

  Przykładowe rozwiązania

 5. Pierścienie. Homomorfizmy i izomorfizmy pierścieni. Pierścienie wielomianów.

  Przykładowe rozwiązania

 6. Ciała

  Przykładowe rozwiązania

Praca domowa:

 1. Arkusz 1:

  Zadania: 9, 16, 17, 20, 21, 24, 25

 2. Arkusz 2:

  Zadania: 1, 2, 3, 4, 5, 9 b, 12

 3. Arkusz 3:

  Zadania: 1 bcij, 2 c, 3 c, 4 cf, 6 cd, 7 dla chętnych, 9, 11 b

 4. Arkusz 4:

  Zadania: 3 abdfh, 4, 8, 9, 12 ab, 14, 16

 5. Arkusz 5:

  Zadania: 2 c, 8, 11 bd, 13, 17 bd, 18 c, 23 cd

 6. Arkusz 6:

  Zadania: 3, 6, 7, 12, 13, 14 b, 16 c

Teoretyczne Podstawy Informatyki

Wykłady (dr Aneta Tomaszewska):

 1. Alfabety, słowa i języki formalne
 2. Wyrażenia regularne
 3. Automaty skończone

 4. Równoważność automatów skończonych
 5. Minimalizacja automatu DAS
 6. Twierdzenie Kleenego
 7. Własności języków regularnych
 8. Języki bezkontekstowe - gramatyki bezkontekstowe
 9. Języki bezkontekstowe - postacie normalne gramatyk bezkontekstowych
 10. Języki bezkontekstowe - automaty ze stosem
 11. Języki bezkontekstowe - własności
 12. Maszyny Turinga
 13. Gramatyki w klasyfikacji Chomsky'ego

Ćwiczenia:

 1. Języki formalne

 2. Wyrażenia regularne

 3. Automaty skończone

  Przykładowe rozwiązania

 4. Minimalizacja automatów skończonych

  Przykładowe rozwiązania

 5. Twierdzenie Kleenego

  Przykładowe rozwiązania

 6. Własności języków regularnych

  Przykładowe rozwiązania

 7. Własności języków regularnych-ciąg dalszy

  Przykładowe rozwiązania

 8. Gramatyki regularne i bezkontekstowe. Języki bezkontekstowe

  Przykładowe rozwiązania

 9. Gramatyki regularne i bezkontekstowe. Języki bezkontekstowe-ciąg dalszy

  Przykładowe rozwiązania

 10. Postać normalna Chomsky'ego

  Przykładowe rozwiązania

 11. Automaty ze stosem

  Przykładowe rozwiązania

 12. Maszyna Turinga

  Przykładowe rozwiązania

Literatura:

 1. Automaty i języki formalne - Tadeusz Krasiński
 2. Wprowadzenie do teorii obliczeń - Michael Sipser
 3. Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń - J. E. Hopcroft, R. Motwani, J. D. Ullman

Praca domowa:

 1. Arkusz 2:

  Zadania: 10 a-l

 2. Arkusz 3:

  Zadania: 3, 4, 5, 7

 3. Arkusz 4:

  Zadanie 1c

 4. Arkusz 5:

  Po dwa wybrane przykłady z zadań 1 i 2

 5. Arkusz 6:

  Jeden z przykładów (od a) do c)) z Zadania 4

 6. Arkusz 6 (ciąg dalszy):

  Zadania: 4 g, 5 b lub c

 7. Arkusz 7:

  Zadania: 1 c, 2 c, 3 cfklmnopq

 8. Arkusz 7:

  Zadania: 5 fgjkoqsuw, 6 ad, 7 bd, 8

 9. Arkusz 8:

  Zadania: 1 ghj, 2 a

  Dla skonstruowanego automatu ze stosem (przykład z zajęć) napisz ciąg opisów chwilowych dla słów: A=bab oraz B=abb. Co widzisz?

  Dla chętnych: Zadanie 1 j (Arkusz 9)

 10. Arkusz 9:

  Zadania: 1 mu

 11. Arkusz 10:

  Zadania: 1 cn

Wyniki zaliczenia - I oraz II termin

Programowanie Arkuszy Kalkulacyjnych

Wykłady (dr Rafał Zduńczyk):

 1. Zmienne, instrukcje warunkowe

 2. Pętle i funkcje

  Przykłady pętli i funkcji

 3. Funkcje z opcjonalnymi argumentami Set, Private/Public

 4. ByRef, ByVal, tablice dynamiczne, błędy, zewnętrzne pliki

 5. Czas, plik xlsm z przykładami użycia

  Kolory w VBA: ColorIndex, RGB i nazwy kolorów

  Funkcje związane z datą i czasem

  Popup

Ćwiczenia:

 1. Arkusz 1 - Powtórzenie Excel część 1

 2. Arkusz 2 - Część 1

 3. Arkusz 2 - Część 2 - Tabele przestawne

  Plik 1

  Plik 2

 4. Arkusz 3 - Makra

  Plik

 5. Arkusz 4 - Zmienne. Instrukcja warunkowa If...Then...Else...i procedura wewnętrzna MsgBox

  Przykłady

 6. Arkusz 5 - Instrukcja warunkowa If...Then...Else...i instrukcja Select Case

  Plik

  Przykłady

 7. Arkusz 6 - Funkcje

  Plik

  Przykłady

 8. Arkusz 7 - Pętle

  Przykłady

 9. Arkusz 8 - Pętle cd.

  Przykłady

 10. Arkusz 9 - Funkcje tablicowe

  Przykłady

 11. Arkusz 10 - Obsługa błędów

  Przykłady

 12. Arkusz 11 - Zdarzenia, kontrolki i UserFormy

  Przykłady

 13. Arkusz 12 - Zdarzenia, kontrolki i UserFormy

  Przykłady

 14. Arkusz 13 - Tematy projektów

Praca domowa:

 1. Arkusz 4:

  Zadania: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14

 2. Arkusz 5:

  Zadania: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15

 3. Arkusz 6:

  Zadania: 1, 2b, 3, 5, 6, 8, 9

 4. Arkusz 7:

  Zadania: 3, 4, 5, 7, 8 ac, 9, 10, 11, 12, 13

 5. Arkusz 8:

  Zadania: 1 wariant 2, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12

 6. Arkusz 9:

  Zadania: 2, 3, 4, 5 (wariant z kolumną), 6, 7, 8, 9 ac

 7. Arkusz 10:

  Zadania: 1 b, 2, 3 acd, 4, 5, 6, 7 cd, 8

 8. Arkusz 11:

  Zadania: 1 b, 2, 3, 5, 6, 8

 9. Arkusz 12:

  Zadania: 1, 3, 4 cd, 5

Punkty:

Justyna Walewska