MATERIAŁY DYDAKTYCZNE    

     ANALIZA PORTFELOWA

     ANALIZA PORTFELOWA-STUDIA PODYPLOMOWE

     ANALIZA TECHNICZNA

     INSTRUMENTY POCHODNE

     INSTRUMENTY FINANSOWE

     INŻYNIERIA FINANSOWA

     METODY NUMERYCZNE

     OCENA RYZYKA KREDYTOWEGO

     WIELOWYMIAROWE TECHNIKI EKSPLORACJI

     WPROWADZENIE DO ANALIZY DANYCH

     WYCENA OPCJI