Witamy na stronach Wydziału Matematyki i Informatyki

Wybierz studia z przyszłością

Studia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego to profesjonalna kadra (23 samodzielnych pracowników naukowych i 75 doktorów), kierunki studiów dające zawody poszukiwane na rynku pracy (z najniższą stopą bezrobocia wg statystyk MNiSW) i przyjazna atmosfera. STUDIA Wydział Matematyki i Informatyki prowadzi studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie i podyplomowe. WMiI proponuje 4 kierunki studiów I stopnia: […]

Czytaj dalej »

Matematyka moja pasja

Konkurs Matematyka moja pasja ma na celu popularyzację matematyki wśród uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. MMP jest konkursem bezpłatnym, a środki pozyskiwane od sponsorów są przeznaczane na nagrody. Konkurs jest organizowany przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przy współudziale Polskiego Towarzystwa Matematycznego. […]

Czytaj dalej »

Nowy kierunek – Analiza danych

Analiza Danych – 3,5 letnie studia inżynierskie Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego Współczesne systemy informatyczne umożliwiają gromadzenie i przetwarzanie dużych ilości danych. Ich posiadanie i umiejętne wykorzystywanie może zadecydować o uzyskaniu przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej. Konieczne jest, zatem kształcenie specjalistów posiadających umiejętności wyszukiwania informacji i szeroko pojętej analizy danych. W związku z eksplozją ilości […]

Czytaj dalej »

Aktualności

 • 4Developers Łódź – interdyscyplinarna konferencja programistyczna 23.10.2018

 • Stypendia Miasta Łodzi dedykowane studentom I roku studiów stacjonarnych będącym laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i tematycznych.

 • do 01.12.2018 – MSRI Call for Applications. Summer Research for Women i Mathematics Program

  MSRI Call for Applications Summer Research for Women i Mathematics Program The Mathematical Sciences Research Institute in Berkeley, California invites applications for its 2019 Summer Research for Women in Mathematics program. Applications are due by December 1, 2018. Decisions will be announced by January 15, 2019. The visits must take place between June 10, 2019 […]

 • 17.10.2018 r. – prezentacja zagranicznej literatury naukowej na WMiI UŁ

  Sz. Państwo, Uprzejmie informujemy o już tradycyjnej na naszym Wydziale prezentacji zagranicznej literatury naukowej w holu na parterze, przed salą Rady WMiI UŁ. Prezentacja odbędzie się w godz. 9.30-12.00 dn. 17.10.2018 r.   W zał. zaproszenie od organizatorów. Wykazy prezentowanych pozycji pracownicy Wydziału otrzymali drogą mailową.  

 • do 22.10.2018 r. – zapisy na weekendowe kursy nt. nowych technologii. Zaproszenie dla studentów WMiI UŁ od firmy Atos

  Atos, międzynarodowa firma informatyczna, posiadająca jeden ze swoich oddziałów w Łodzi, zaprasza studentów do wzięcia udziału w weekendowych kursach nt. nowych technologii. Kursy będą obejmowały takie zagadnienia jak Google Cloud, Amazon Web Services, BI, Big Data, IOT oraz IT Consulting. Aplikować można przez stronę https://jobs.atos.net/  , nr. referencyjny 101705 W zał. plakat informacyjny. Termin zapisów: […]

 • 24.10.2018 r. – Łódzki Dzień IT na WMiI UŁ

  W dniu 24.10.2018 r. na naszym Wydziale odbędzie się konferencja Łódzki Dzień IT organizowana przez Studenckie Koło Naukowe SCI (Studenckie Centrum Informatyczne). Przypominamy, że wzorem lat ubiegłych za zgodą Dziekana Prof. dr. hab. M. Studniarskiego, studenci biorący udział w konferencji są zwolnieni z zajęć. Organizatorzy konferencji prowadzą listę uczestników, do wpisania na którą są zobowiązani […]

 • Obowiązkowe szkolenia z BHP oraz Prawa Autorskiego/ The mandatory OSH training and The copyright course

 • Oferty pracy dla nauczycieli w szkołach

  Sz. Państwo, uprzejmie informuję, że napływające ostatnio licznie na Wydział oferty pracy dla nauczycieli są zamieszczane na bieżąco na tablicy przy sekretariacie oraz w komunikatach na stronie wydziałowej. Poniżej w zał. kila z nich. Zainteresowanym pracą nauczyciela (do której podjęcia w niektórych przypadkach wystarczy ukończenie studiów na poziomie licencjatu) polecamy też stronę Kuratorium Oświaty w […]

 • do 16.11.2018 r. i 15.12.2018 r. – Ubezpieczenie NNW 2018/2019 dla studentów, doktorantów i pracowników

  Szanowni Państwo, Jak co roku przedstawiamy propozycję ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla studentów, doktorantów i pracowników UŁ. W roku akademickim 2018/2019 ubezpieczycielem w tym zakresie ponownie został PZU S.A.  W przypadku studentów i doktorantów roczna składka ubezpieczenia pozostała na poziomie z zeszłego roku (67 zł), natomiast w przypadku pracowników istnieje możliwość wyboru jednego […]

 • do 26.10 i 30.10.2018 r. – Rekrutacja do programu stypendialnego Młodzi w Łodzi oraz Stypendia Miasta Łodzi

  Tradycyjnie, równocześnie z rokiem akademickim, startuje rekrutacja do programów stypendialnych Młodzi w Łodzi oraz programu Stypendia Miasta Łodzi. Więcej informacji w załączonym materiale prasowym oraz na naszej stronie www.mlodziwlodzi.pl i FB  https://www.facebook.com/Mlodzi.w.Lodzi lub w poniższych linkach: https://mlodziwlodzi.pl/zgarnij-licencje-na-stypendium-startuje-rekrutacja-do-11-edycji-programu-stypendialnego-mlodzi-w-lodzi/ https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-pracodawcow/ https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-miasta-lodzi/ https://www.facebook.com/Mlodzi.w.Lodzi/posts/1886092464802574 https://www.facebook.com/Mlodzi.w.Lodzi/posts/1884780468267107     Źródło informacji: Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą tel. 42 638 […]

 • 30.10.2018 r. – Zaproszenie dla pracowników WMiI na spotkanie z władzami Uniwersytetu Łódzkiego

  Władze UŁ zapraszają wszystkich pracowników naszego Wydziału na spotkanie w dn.  30.10.2018 r. godz. 13.00. Szczegóły w zał. – Zaproszenie 30.10.2018 r.

 • 11.10.2018 r. – Uwaga! Studenci – spotkanie rekrutacyjne z przedstawicielami Studenckich Kół Naukowych WMiI UŁ

  Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów Wydziału zainteresowanych aktywnością w kołach naukowych na spotkanie w dn. 11.10.2018 r. (czwartek) o godz. 18.00  (Aula WMiI U), na którym przedstawiciele Wydziałowych Kół Naukowych będą prezentować swoją działalność: Towarzystwo Rozumnych i Absolutnie Doskonałych Aktuariuszy TRIADA Studenckie Centrum Informatyczne SCI Stowarzyszenie Fascynatów Matematyki SFM Grupa Innowacyjnych Technologii GIT   Treść  zaproszenia […]

 • do 31.10.2018 r. – nabór prac do konkursu Fundacji mBanku “Krok w przyszłość” na najlepszą pracę studencką z matematyki

  Konkurs Fundacji mBanku “Krok w przyszłość” na prace studenckie z matematyki – pula nagród 40 tys. zł. Fundacja mBanku, pozytywnie oceniając pierwsze dwie edycje swojego konkursu “Krok w przyszłość” na prace studenckie z matematyki (w każdej edycji było ponad 30 zgłoszeń z różnych uczelni w całej Polsce; wszystkie trzymały jakość), ogłosiła kolejną, trzecią edycję konkursu, […]

 • Studenckie Granty Badawcze 2019 – III edycja już niebawem!

  Konkurs adresowany jest do studentów zainteresowanych prowadzeniem samodzielnych projektów naukowych. Studenckie Granty Badawcze pozwalają wykorzystać wiedzę i rozwinąć praktyczne umiejętności zdobyte podczas nauki na Uniwersytecie Łódzkim. Realizacja własnego projektu badawczego pozwala nie tylko pogłębić zainteresowania naukowe, ale również daje konkretne narzędzia, które mogą być wykorzystane w planowanej karierze zawodowej. Maksymalna kwota finansowania, o jaką można […]

 • do 10.10.2018 r. – termin składania aplikacji na: Staże wakacyjne w USA dla polskich studentów

  Staże wakacyjne 2019 dla studentów_USA_uczelnie

 • Harmonogram posiedzeń Rad Wydziału MiI UŁ 2018/2019

  Szanowni Państwo, tytułem przypomnienia zamieszczam w załączeniu najważniejsze dokumenty w związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego: harmonogram posiedzeń Rad Wydziału MiI UŁ 2018/2019 odpowiednia uchwała RW MiI UŁ znajduje się na stronie wydziałowej w zakładce studia/dokumenty i informacje/Uchwały Rady Wydziału http://www.math.uni.lodz.pl/uchwaly-rady-wydzialu-i-zarzadzenia-dziekana/ Załącznik: Harmonogram posiedzeń Rad Wydziału MiI UŁ 2018-2019  

 • Terminarz posiedzeń Senatu UŁ 2018/2019

  Szanowni Państwo, tytułem przypomnienia zamieszczam w załączeniu najważniejsze dokumenty w związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego: terminarz posiedzeń Senatu UŁ 2018/2019 znajduje się w Bazie Aktów Wewnętrznych UŁ LEX https://baw.uni.lodz.pl/d/2289/5/?tybp_filterId=12&tybp_filterYear=2018&tybp_filterMonth=5&tybp_filterDay=0&tybp_moduleId=1635 Załącznik: terminy posiedzeń Senatu UŁ 2018-2019

 • Wykazy i dyżury Władz Wydziału i innych osób funkcyjnych na WMiI UŁ

  Uprzejmie informuję, że aktualne: dyżury Władz Wydziału (Dziekani i wybrani Pełnomocnicy) znajdują się na stronie wydziałowej w zakładce Wydział/ Dyżury Dziekanów http://www.math.uni.lodz.pl/dyzury-dziekanow-prodziekanow-i-pelnomocnikow-dziekana/   wykazy osób funkcyjnych na Wydziale (w tym m.in. Pełnomocnicy, Koordynatorzy, Członkowie Komisji itp.) znajdują się na stronie wydziałowej w zakładce Wydział / Władze Wydziału: http://www.math.uni.lodz.pl/wladze-wydzialu/  

 • Wykazy i dyżury Władz UŁ

  Informacje o władzach UŁ oraz dane kontaktowe i aktualne terminy dyżurów znajdują się na stronie UŁ w zakładce O uczelni/Władze http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/wladze Załącznik: WŁADZE UŁ w kadencji 2016-2020  

 • Podział roku akademickiego 2018/2019 na UŁ

  Szanowni Państwo, tytułem przypomnienia zamieszczam w załączeniu najważniejsze dokumenty w związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego: podział roku akademickiego 2018/2019 odpowiednie zarządzenie Rektora UŁ znajduje się na stronie wydziałowej w zakładce kalendarz lub zakładce studia/kalendarz akademicki http://www.math.uni.lodz.pl/kalendarz/ Załącznik: Podział roku akademickiego 2018-2019 na UŁ

 • Regulamin Studiów na UŁ obowiązujący od 01.10.2018 r.

  Szanowni Państwo, tytułem przypomnienia zamieszczam w załączeniu najważniejsze dokumenty w związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego: Regulamin Studiów na UŁ obowiązujący od 01.10.2018 r. tekst jednolity po ostatniej Uchwale Senatu UŁ z dn. 16.04.2018 r. znajduje się na stronie UŁ w zakładce Dla Studentów / Regulamin Studiów http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/regulamin-studiow oraz stronie wydziałowej w zakładce studia /dokumenty […]

 • Statut UŁ

  Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego przypominam, że: Statut UŁ tekst jednolity po uchwale Senatu UŁ z dn. 11.12.2017 r. znajduje się w Bazie Aktów Wewnętrznych UŁ LEX https://baw.uni.lodz.pl/d/2186/5/?tc=82  

 • 15.10.2019 r. – Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej na UŁ oraz godziny rektorskie 13.30-17.00

  Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej na UŁ odbędą się w Auli im. Profesora Wacława Szuberta o godz. 14.00. Podczas wydarzenie zostaną wręczone: Srebrne Krzyże Zasługi Medal Złoty za długoletnią służbę Medal Srebrny za długoletnią służbę Medal Brązowy za długoletnią służbę Medale Komisji Edukacji Narodowej Medale UŁ w służbie społeczeństwu i nauce Złote Odznaki UŁ Godziny […]

 • Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2018/2019

  W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze zimowym 2018/2019 zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do uczestnictwa w : wykładach w języku angielskim i polskim (organizatorem jest Uniwersytet Łódzki) Akademii Polskiego Filmu (organizatorem jest Polski Instytut Sztuki Filmowej) Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych bezpłatnie tylko wówczas, gdy zajęcia te zostały uwzględnione […]

 • Inauguracja i terminy zjazdów w sem. Z-18/19 – studia niestacjonarne