Matematyczny kierunek studiów na Uniwersytecie Łódzkim istnieje od chwili powstania uczelni w 1945. Warto wspomnieć, że w 1946 r. utworzono Katedrę Matematyki II pod kierunkiem profesora Stanisława Mazura – ucznia i bliskiego współpracownika Stefana Banacha. W roku 1951 podjęto decyzję o podziale Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na Wydział Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny. W tym kształcie wydział funkcjonował do 1996 roku, kiedy to decyzją Senatu Uniwersytetu Łódzkiego utworzono samodzielny Wydział Matematyki. W marcu 2007 roku Wydział Matematyki zmienił nazwę na Wydział Matematyki i Informatyki, choć tradycje nauczania informatyki sięgają roku 1970, kiedy to powstała Katedra Informatyki i Cybernetyki. Obecnie w skład Wydziału wchodzi 11 katedr, a funkcję Dziekana pełni dr hab. Grażyna Horbaczewska.

W chwili obecnej (styczeń 2021) na Wydziale jest zatrudnionych 99 nauczycieli akademickich, w tym 33 pracowników samodzielnych – profesorów i doktorów habilitowanych. Wysoki poziom pracowników naukowych Wydziału umożliwia prowadzenie nie tylko studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach matematyka, informatyka i analiza danych, ale również doktoranckich – trzeciego stopnia (w oparciu o szkołę doktorską UŁ) i podyplomowych. Naukowcy z WMiI prowadzą badania prawie we wszystkich dziedzinach matematyki i wielu informatyki.

Wydział Matematyki i Informatyki UŁ ma bardzo dobrą bazę lokalową: wiele sal wykładowych, pracownie audiowizualne, rozbudowana infrastrukturę informatyczna. Do dyspozycji studentów oddanych jest 9 pracowni komputerowych oraz dodatkowa informatyczna pracownia obrazu i dźwięku. Do pracy indywidualnej udostępniona jest jedna z pracowni oraz komputery na korytarzach. Studenci Wydziału mają także możliwość pracy na prywatnych komputerach przenośnych w sieci przewodowej lub wi-fi. Nasz budynek jest usytuowany blisko akademików i innych budynków uniwersyteckich. Budynek jest przystosowany również do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada podjazd dla wózków oraz windę.

Przy Wydziale Matematyki i Informatyki od 2012 roku działa Rada Biznesu, dzięki której ściślej współpracujemy z pracodawcami z regionu łódzkiego, m.in. z największymi firmami IT z Łodzi. Dzięki tej współpracy studenci uczeni są najnowszych trendów w informatyce, uczestniczą w praktykach i stażach, zdobywają certyfikaty oraz mają łatwiejszy start w pracy zawodowej.

Na Wydziale odbywa się wiele ciekawych wolnych wykładów, imprez, konferencji oraz spotkań z przedstawicielami firm. Wydział jest posiadaczem licencji MSDNA, w ramach której studenci mogą nieodpłatnie instalować na komputerach prywatnych oprogramowanie firmy Microsoft udostępniane w ramach tej licencji.

Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ posiada bogaty księgozbiór o tematyce matematycznej i informatycznej (ok. 39 tys. vol.), a także wiele tytułów czasopism polskich i zagranicznych. Biblioteka oferuje dostęp on-line do wielu czasopism oraz do bazy „Mathematical Reviews”.

Na terenie Wydziału znajduje się bufet, w którym można zarówno zjeść małe co nieco, jak i zamówić obiad, a w czasie przerw można odetchnąć na ławeczce na przytulnym patio.