Witamy na stronach Wydziału Matematyki i Informatyki

Wybierz studia z przyszłością

Studia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego to profesjonalna kadra (23 samodzielnych pracowników naukowych i 75 doktorów), kierunki studiów dające zawody poszukiwane na rynku pracy (z najniższą stopą bezrobocia wg statystyk MNiSW) i przyjazna atmosfera. STUDIA Wydział Matematyki i Informatyki prowadzi studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie i podyplomowe. WMiI proponuje 4 kierunki studiów I stopnia: […]

Czytaj dalej »

Matematyka moja pasja

Konkurs Matematyka moja pasja ma na celu popularyzację matematyki wśród uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. MMP jest konkursem bezpłatnym, a środki pozyskiwane od sponsorów są przeznaczane na nagrody. Konkurs jest organizowany przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przy współudziale Polskiego Towarzystwa Matematycznego. […]

Czytaj dalej »

Nowy kierunek – Analiza danych

Analiza Danych – 3,5 letnie studia inżynierskie Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego Współczesne systemy informatyczne umożliwiają gromadzenie i przetwarzanie dużych ilości danych. Ich posiadanie i umiejętne wykorzystywanie może zadecydować o uzyskaniu przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej. Konieczne jest, zatem kształcenie specjalistów posiadających umiejętności wyszukiwania informacji i szeroko pojętej analizy danych. W związku z eksplozją ilości […]

Czytaj dalej »

Aktualności

 • KOMUNIKATY W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM – aktualizacje

  Ważne informacje organizacyjne dla pracowników i studentów WMiI UŁ Strona dedykowana aktualnej sytuacji Uczelni: http://covid19.uni.lodz.pl/ Strona jest na bieżąco aktualizowana o nowe informacje, ważne pytania i najnowsze materiały instytucji państwowych. Prosimy śledzić ją na bieżąco i stosować się do zawartych tam rekomendacji.   Special website dedicated to current UL’s status: https://covid19.uni.lodz.pl/?lang=en Please follow the latest […]

 • Ważność legitymacji studenckich w czerwonej strefie. Informacja z MNiSW z dn. 26.10.2020 r. / Validity of student cards in the red zone. Information from the Ministry of Science and Higher Education on October 26, 2020

  Szanowni Państwo, zgodnie art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) – legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności ich potwierdzania w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu. Okres […]

 • Komunikat Rektor UŁ – nauczanie zdalne z dn. 25.10.2020

  Szanowni Państwo, w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem w sobotę (24.10.2020) weszły w życie nowe obostrzenia rządowe na terenie całego kraju. Jednym z nich jest wprowadzenie, do odwołania, w pełni zdalnego trybu zajęć dydaktycznych na uczelniach. Tzw. zajęcia praktyczne nie są już wyjątkiem i również będą odbywać się zdalnie lub w terminie późniejszym. W przypadku pytań o poszczególne zajęcia, proszę o zdalny kontakt z dziekanatami […]

 • Gratulacje dla prof. dr. hab. S. Goldsteina z okazji wyboru do Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023.

  Miło nam powiadomić, że prof. dr hab Stanisław Goldstein został wybrany do Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023. Serdecznie gratulujemy! Komitety Polskiej Akademii Nauk są krajową reprezentacją różnych środowisk i dyscyplin naukowych. Pełnią funkcje ciał doradczych i opiniodawczych. Opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej, pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych. Opiniują […]

 • 31.10.2020 – Dzień Grozy On-line – zaproszenie dla studentów do udziału w akcji Kwadratu Artystycznego KIT

  Kwadrat artystyczny KiT serdecznie zaprasza wszystkich studentów do udziału RPG-owym dniu grozy Online. Do udziału zapraszamy zarówno mistrzów jak i graczy. Data 31.10.2020. Dla Mistrzów:  Jeśli chcesz poprowadzić sesję w klimacie grozy dla studentów naszego wydziału, prosimy o jak najszybszy kontakt mailowy: kit@edu.uni.lodz.pl  Dla graczy:  Pierwsze informacje o planowanych sesjach i sposobie zapisu pojawią się na naszej stronie w niedzielę (25.10.2020). Zapisy otwieramy […]

 • 24-27.11.2020 – Łódzkie Dni Informatyki 2020 (wydarzenie on-line)

  Łódzkie Dni Informatyki organizowane są od 2017 roku – jest to największe wydarzenie w regionie, w pełni poświęcone poświęcone szeroko pojętej informatyce i telekomunikacji. Podczas ŁDI studenci mieli okazję wziąć udział w kilkudziesięciu wykładach, warsztatach i spotkaniach z największymi pracodawcami w regionie. W tym roku nie zwalniamy tempa – co prawda nie spotkamy się w […]

 • Komunikat Dyrektora Biblioteki UŁ – Zdalny dostęp do zasobów elektronicznych subskrybowanych przez UŁ

  Szanowni Państwo, informujemy, że od środy 28 października br. nastąpi zmiana sposobu logowania do serwera umożliwiającego zdalny dostęp do zasobów elektronicznych subskrybowanych przez Uniwersytet Łódzki. Dla pracowników UŁ dane logowania będą takie same jak do portalu pracowniczego, dla doktorantów i studentów UŁ dane do logowania będą takie same jak do systemu USOS. Dzięki temu możliwe będzie logowanie […]

 • do 31.10.2020 – VIII Edycja Projektu Mentorskiego UŁ – Program Absolwent VIP

  Do końca października br. potrwa rekrutacja studentów do kolejnej edycji projektu mentorskiego w ramach Programu Absolwent VIP UŁ. Projekt ten – niezmiennie od ośmiu lat – skierowany jest do studentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Wybitni absolwenci UŁ – w tej edycji będzie ich blisko 40 – wspierają studentów w znajdywaniu nowych sposobów poszerzania kwalifikacji oraz […]

 • Zarządzenia Rektora UŁ w sprawie rozwiązań dotyczących odpłatności za studia obowiązujących w roku akademickim 2020/2021 – aktualizacja z dn. 16.10.2020 r.

  Szanowni Państwo, informujemy o Zarządzeniu nr 14Rektora UŁ z dnia 16.10.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 186 Rektora UŁ z dnia 30.09.2020r. w sprawie rozwiązań dotyczących odpłatności za studia obowiązujących w roku akademickim 2020/2021. Dokumenty znajdują się w Bazie Aktów Własnych UŁ oraz poniżej: ZR nr 14 z dn. 16.10.2020 t.j. ZR nr 186 z […]

 • Ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla pracowników i studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok akademicki 2020/2021

  Szanowni Państwo, Przedstawiamy propozycję ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla pracowników i studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok akademicki 2020/2021. Ubezpieczenie można zawrzeć wyłącznie poprzez stronę internetową www.nnw-studentow.pl  i opłacenie składki do dnia 15 grudnia 2020 r. (decyduje wpływ składki na konto). Spełnienie tych warunków powoduje, że ubezpieczenie zawarte jest na cały rok akademicki, czyli […]

 • Obowiązkowe szkolenia z BHP oraz Prawa Autorskiego dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Studenci (wszystkich rodzajów studiów) rozpoczynający studia w roku akademickim 2020/2021 zobowiązani są w terminie do 30.11.2020 r. do zaliczenia szkoleń z BHP i Prawa autorskiego, które dostępne są dla studentów na platformie e-Campus UŁ https://moodle.uni.lodz.pl/course/index.php?categoryid=22 Są to szkolenia OBOWIĄZKOWE !!! Szczegółowe informacje i dane odnośnie logowania na platformę dostępne są […]

 • Komunikat Dziekana z dn. 16.10.2020 r.

  Szanowni Państwo, w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z dnia 15.10.2020 r. o włączeniu powiatu łódzkiego do strefy czerwonej, informuję, że od 19.10 br. do 8.01.2021 wszelkie formy zajęć dydaktycznych na WMiI  (oprócz praktyk pedagogicznych w szkołach podstawowych) będą realizowane wyłącznie online z wykorzystaniem narzędzi internetowych. Dotyczy to również seminariów katedralnych. W godzinach zaplanowanych dyżurów nauczyciele akademiccy powinni […]

 • Wewnętrzne konkursy badawcze Uniwersytetu Łódzkiego

  Szanowni Państwo, Uniwersytet Łódzki uruchamia wewnętrzne konkursy badawcze finansowane ze środków przyznanych za udział w konkursie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. To dofinansowania dla doświadczonych i młodych naukowców, doktorantów oraz studentów. To również oferta dla badaczy spoza UŁ, w tym osób z zagranicy, na kilkumiesięczny lub kilkuletni kontrakt z dobrą pensją na Uniwersytecie Łódzkim. Rekrutacja do […]

 • Plany zajęć – aktualne informacje

  Sz.Państwo, bieżące informacje o planach zajęć znajdują się na naszej stronie wydziałowej (zakładka studia / plany zajęć). Sekretariat WMiI UŁ, 14.10.2020

 • Zmiany loginów do kont studenckich “krok po kroku-nowe konto”/ about your new account – step by step new account

  English version below Zgodnie z komunikatami na UŁ dot. zmiany loginów do kont studenckich https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/microsoft-office-365-na-ul-nowe-konta-dla-pracownikow-doktorantow-i-studentow  1.Jak sprawdzić swój nowy login studenta UŁ? Na stronie https://logowanie.uni.lodz.pl/ należy pod polem Identyfikator kliknąć ‘Przypomnienie loginu’ Następnie w polu ‘Prywatny adres e-mail’ należy wpisać adres studenta podany podczas rekrutacji i zarejestrowany w USOS i kliknąć Zatwierdź. Na prywatny mail […]

 • Składanie podań w czasie COVID/ submitting applications during COVID

  Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, w trosce o  zdrowie nas wszystkich  studenci wszelkie   sprawy mogą  załatwiać zdalnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.  Akceptowane są skany pism lub ich zdjęcia. Zeskanowane  podania, wnioski, formularze  prosimy przesyłać na adres mailowy pracownika Dziekanatu właściwego dla swojej specjalności. Wnioski do realizacji będą przyjmowane wyłącznie z poczty (domeny) UŁ In […]

 • do 13.11.2020 – wnioski do Programu NAWA „ Granty Interwencyjne dla szybko zmieniającego się świata”

  Programu NAWA „ Granty Interwencyjne dla szybko zmieniającego się świata” Cel Programu  Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Zakres działań realizowanych w ramach Programu  Zgłaszane projekty powinny obejmować międzynarodową współpracę zespołów badawczych lub mobilność naukowców, przy czym realizowane działania […]

 • Zajęcia wychowania fizycznego – ważne informacje na rok akad. 2020/21

  Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego w sem. Z-20/21 W semestrze zimowym 2020/2021 nie jest możliwe uruchomienie rejestracji żetonowej na zajęcia wychowania fizycznego na serwerze ul.uni.lodz.pl. Będzie natomiast uruchomiona rejestracja na zajęcia na serwerze usosweb.uni.lodz.pl. W tej rejestracji nie ma żetonów, a uprawnienia do rejestracji nadają studentom pracownicy Centrum Informatyki. W tym semestrze uprawnienia do rejestracji […]

 • Nowy przedmiot w ofercie edukacyjnej Wydziału “Amazon Web Services – wprowadzenie do cloud computingu” prowadzony przez pracowników firmy Transition Technologies PSC Sp. z o.o.

  Z przyjemnością informujemy, że od semestru zimowego 2020/21 w ofercie edukacyjnej na naszym Wydziale proponujemy nowy przedmiot: Amazon Web Services – wprowadzenie do cloud computingu dla studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Informatyka.   Przedmiot będzie prowadzony przez pracowników z firmy Transition Technologies PSC Sp. z o.o. należącej do Rady Biznesu naszego […]

 • Programy publikowania otwartego w ramach podpisanych umów lub licencji na UŁ w 2020 r.

  Szanowni Państwo, informuję, że Uniwersytet Łódzki jest beneficjentem umów z wydawcami, w ramach których autorzy afiliowani do Uniwersytetu mogą publikować określoną liczbę artykułów w formacie Open Access, ze zniżkami lub bez ponoszenia kosztów APC (article processing charge). Dzięki podpisanym licencjom pracownicy naszej Uczelni mogą korzystać z programów publikowania otwartego przesłanych w załączeniu. Programy Open Access […]

 • Grafiki do wykorzystania w aplikacji MS Teams

  Centrum promocji udostępniło grafiki do wykorzystania w aplikacji MS Teams jako tło przy połączeniu wideo. Są to grafiki ogólnouniwersyteckie oraz grafika wydziałowa. Zachęcamy do skorzystania z tej formy promocji naszej uczelni, zwłaszcza przy spotkaniach z użytkownikami spoza UŁ (seminaria, konferencje itp.)             

 • MS Office – nowe konta na UŁ / MS Office – new account at the University of Lodz

  Szanowni Państwo,  wraz z początkiem roku akademickiego 2020/2021 na naszej Uczelni wprowadzone zostaną usprawnienia usług informatycznych dla całej społeczności UŁ – studentów, doktorantów, pracowników administracyjnych i naukowych. Od tego momentu będzie można korzystać z rozszerzonego i darmowego pakietu MS Office 356 Professional Plus.   Pełną informację na ten temat znajdą Państwo na stronie UŁ w aktualnościach. […]

 • Podstawowe zasady kształcenia i pracy w Uniwersytecie Łódzkim w roku akad. 2020/2021 – w warunkach epidemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2

  Podstawowe zasady kształcenia i pracy w Uniwersytecie Łódzkim w roku akad. 2020/2021 – w warunkach epidemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (szczegółowe regulacje zawiera Zarządzenie nr 174 Rektora UŁ z dnia 18.09.2020 r.) Tryb nauki i pracy Działalność dydaktyczna, naukowo-badawcza i administracyjna odbywa się w trybie mieszanym, czyli stacjonarnie oraz zdalnie. Tok stacjonarny jest możliwy w budynku, […]

 • do 31.12.2020 r. składanie wniosków – Konkurs Nagrodę PTKM dla kobiet za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych

  KONKURS O NAGRODĘ PTKM    Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce ogłasza II edycję Konkursu o Nagrodę PTKM  dla kobiet za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych opublikowanych w formie prac naukowych lub książek. Wnioskodawcami mogą być instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych lub co najmniej pięcioosobowe grupy matematyków o znaczącym dorobku naukowym. […]

 • Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2020/21 – studia niestacjonarne

  terminy zjazdów w semestrze zimowym 2020/2021 studia niestacjonarne WMiI UŁ  24 – 25 października 2020 r.   07 – 08 listopada 2020 r.   14 – 15 listopada 2020 r.   21 – 22 listopada 2020 r.  05 – 06 grudnia 2020 r.   12 – 13 grudnia 2020 r.   09 – 10 stycznia 2021 r.   16 – 17 […]