Witamy na stronach Wydziału Matematyki i Informatyki

Wybierz studia z przyszłością

Studia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego to profesjonalna kadra (23 samodzielnych pracowników naukowych i 75 doktorów), kierunki studiów dające zawody poszukiwane na rynku pracy (z najniższą stopą bezrobocia wg statystyk MNiSW) i przyjazna atmosfera. STUDIA Wydział Matematyki i Informatyki prowadzi studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie i podyplomowe. WMiI proponuje 4 kierunki studiów I stopnia: […]

Czytaj dalej »

Matematyka moja pasja

Konkurs Matematyka moja pasja ma na celu popularyzację matematyki wśród uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. MMP jest konkursem bezpłatnym, a środki pozyskiwane od sponsorów są przeznaczane na nagrody. Konkurs jest organizowany przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przy współudziale Polskiego Towarzystwa Matematycznego. […]

Czytaj dalej »

Nowy kierunek – Analiza danych

Analiza Danych – 3,5 letnie studia inżynierskie Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego Współczesne systemy informatyczne umożliwiają gromadzenie i przetwarzanie dużych ilości danych. Ich posiadanie i umiejętne wykorzystywanie może zadecydować o uzyskaniu przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej. Konieczne jest, zatem kształcenie specjalistów posiadających umiejętności wyszukiwania informacji i szeroko pojętej analizy danych. W związku z eksplozją ilości […]

Czytaj dalej »

Aktualności

 • do 15.03.2021 – zgłoszenia na 30. Ogólnopolską Konferencję Naukową Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko” dla studentów, doktorantów i członków Kół naukowych

  Centrum Nauki i Kultury UJK zaprasza do uczestnictwa w interdyscyplinarnej 30. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko” pod patronatem JM Rektora UJK w Kielcach prof. dr. hab. Stanisława Głuszka   Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań naukowych i integracja studenckiego środowiska naukowego. Zapraszamy członków Studenckich Kół Naukowych, studentów […]

 • Programy publikowania otwartego w ramach podpisanych umów lub licencji

  Szanowni Państwo, informujemy, że Uniwersytet Łódzki jest beneficjentem umów z wydawcami, w ramach których autorzy afiliowani do Uniwersytetu mogą publikować określoną liczbę artykułów w formacie Open Access, ze zniżkami lub bez ponoszenia kosztów APC (article processing charge). Dzięki podpisanym licencjom pracownicy naszej Uczelni mogą korzystać z programów publikowania otwartego przesłanych w załączeniu. Jednocześnie przypominamy, że […]

 • 02.02.2021 – Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Adama Kunysza (U. Wrocławski))

  Szanowni Państwo, przekazujemy informację na temat publicznej zdalnej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Adama Kunysza. Obrona odbywać się będzie w formie zdalnej. Szczegóły znajdują się w zał. zawiadomieniu. Informacja przekazana przez  Dziekanat WMI UWr z upoważnienia Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Sekretariat WMiI UŁ, WMI UWr, 20.01.2021

 • Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci profesora Robina Hudsona

  Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci profesora Robina Hudsona, wybitnego matematyka angielskiego, doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego, który to tytuł nadano mu w 2012 roku. Notka o zmarłym profesorze Hudsonie: Zmarły 12 stycznia 2021 roku Robin Lyth Hudson był wybitnym matematykiem angielskim, jednym z twórców dyscypliny matematycznej znanej dziś jako probabilistyka kwantowa. W tej dziedzinie […]

 • Terminy egzaminów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych – sesja zimowa 2020/21

  Sz. Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały zamieszczone na stronie wydziałowej harmonogramy sesji zasadniczej w semestrze zimowym 2020/21 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Jednocześnie przypominamy, że informacje na ten temat (wraz z bieżącymi aktualizacjami) znajdują się zakładce: studia/terminy egzaminów: https://www.math.uni.lodz.pl/terminy-egzaminow/ Sekretariat WMiI UŁ, 20.01.2021 r.

 • 07.02.2021 – Gala wręczenia Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

  Szanowni Państwo, w imieniu Przewodniczącej Kapituły Nagrody im. Pierwszego Rektora UŁ Prof. Tadeusza Kotarbińskiego Prof. Elżbiety Żądzińskiej, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, zapraszam serdecznie na VI galę wręczenia Nagrody za najlepszą książkę humanistyczną, która odbędzie się w niedzielę 7 lutego 2021 r. o godz. 17:00. Tym razem, wyjątkowo, spotkamy się online, ale emocje i wzruszenia towarzyszące finalistom […]

 • 27.01.2021 – Łódzkie Forum Młodych Matematyków – spotkanie styczniowe

  Szanowni Państwo! miło nam ogłosić, że już w przyszłym tygodniu, w środę 27 stycznia odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Łódzkie Forum Młodych Matematyków.   Referat pod tytułem: “Prawie rozłączne zbiory magiczne” wygłosi lic. Agnieszka Widz z kierunku Matematyka Stosowana wydziału FTIMS PŁ Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16.15 w aplikacji Teams. Abstrakt referatu oraz pozostałe informacje przesyłamy w […]

 • Seminarium Katedry Geometrii – dr Adam Abrams (Politechnika Wrocławska)

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że na seminarium Katedry Geometrii w czwartek 21 stycznia 2021, godz. 10:15 wykład wygłosi dr Adam Abrams z Politechniki Wrocławskiej.   Title: Flexibility of measure-theoretic entropy for Fuchsian boundary maps   Abstract: Given an orientable closed surface S of constant negative curvature and genus g ≥ 2, we study the measure-theoretic entropy of the Bowen–Series boundary map […]

 • 01.02.2021 – Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Kozarzewskiego (U. Warszawski)

  Szanowni Państwo, przekazujemy informację na temat publicznej zdalnej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Kozarzewskiego. Obrona odbywać się będzie w formie zdalnej. Szczegóły znajdują się w zał. zawiadomieniu. Sekretariat WMiI UŁ, WMIiM UW, 18.01.2021      

 • Zarządzenie nr 78 Rektora UŁ z dn. 11.01.2021 r. w sprawie: zasad weryfikacji w Uniwersytecie Łódzkim osiągniętych efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o Zarządzeniu nr 78 Rektora UŁ z dn. 11.01.2021 r. w sprawie: zasad weryfikacji w Uniwersytecie Łódzkim osiągniętych efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Treść aktu w wersji polskiej i angielskiej znajduje się poniżej oraz w Bazie Aktów Własnych Lex (link). Zarządzenie nr 78 Rektora UŁ z dn. 11.01.2021 […]

 • 11-12.02.2021 – International Cyber Security Competition CYBERTHON 2021

  We invite secondary school / university students and cyber security enthusiasts to participate in the International Cyber Security Competition “CYBERTHON 2021” organised by Kaunas Faculty of Vilnius University on 11 – 12 February. On the first day of the competition (11 February), the following lectures will be conducted online: Web Applications, Fake News and Propaganda, Digital Forensics, Cryptography & Steganography, Computer Network Security, […]

 • 26.01.2021 – Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Michała Gańczorza (UWr)

  Szanowni Państwo, przekazujemy informację na temat publicznej zdalnej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Michała Gańczorza. Obrona odbywać się będzie w formie zdalnej. Szczegóły znajdują się w zał. zawiadomieniu. Informacja przekazana przez  Dziekanat WMI UWr z upoważnienia Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Sekretariat WMiI UŁ, 15.01.2021

 • Zarządzenie nr 79 Rektora UŁ z dnia 13.01.2021 r. w sprawie: zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  Szanowni Państwo, informujemy o zarządzeniu nr 79 Rektora UŁ z dnia 13.01.2021 r. w sprawie: zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Treść zarządzenia znajduje się w Bazie Aktów Własnych Lex. Jednocześnie informujemy, że wersję angielską zarządzenia prześlemy Państwu w najbliższym czasie. Z wyrazami szacunku, Dział Prawno-Organizacyjny UŁ Zarządzenie nr […]

 • do 31.01.2021 – zgłoszenia do III edycji Konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej

  Wydział Matematyki i Informatyki UAM ogłasza III edycję konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej na najlepszy wynik naukowy (lub serię takich wyników) z zakresu matematyki i informatyki teoretycznej, uzyskany w latach 2019-2020 przez kobietę związaną z polskim środowiskiem matematycznym. Konkurs adresowany jest do wszystkich kobiet nieposiadających jeszcze stopnia doktora habilitowanego, w tym do studentek i […]

 • Informacja dla studentów o sesji zimowej 2020/21 na WMiI UŁ

  Szanowni Państwo, Drodzy Studenci! Semestr zimowy 20/21 dobiega końca. Za Państwem cały semestr pracy zdalnej. Najbliższa sesja będzie również w formie zdalnej, jej zasady są opisane w dołączonym Zarządzeniu nr 78 Rektora UŁ z dnia 11.01.2021 r. Bardzo prosimy o pilne śledzenie informacji na stronach Wydziału, odnośnie formy i sposobu przeprowadzania egzaminów w sesji zasadniczej […]

 • do 01.02.2021 – składanie wniosków do konkursu Visiting Professor na partnerskiej uczelni The University of Jaén w Hiszpanii

  Szanowni Państwo, przekazujemy informacje o naborze do konkursu Visiting Professor na partnerskiej uczelni The University of Jaén w Hiszpanii.  Uniwersytet w Jaén rozpoczął nabór wniosków na goszczenie 4 specjalistów reprezentujących różne dziedziny naukowe. Aplikować mogą Naukowcy będący pracownikami uczelni macierzystej. Przy ocenie wniosków przez Uniwersytet w Jaén pod uwagę będą brane m.in.: – przebieg odbytych […]

 • do 26.02.2021 – nabór wniosków w I konkursie INFOSTRATEG ogłoszonym przez NCBiR

  Warszawa, 4 stycznia 2021 r. Szanowni Państwo, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczyna dziś nabór wniosków w I konkursie ogłoszonym w ramach w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG. Na dofinansowanie projektów z zakresu sztucznej inteligencji przeznaczono w nim 60 mln zł. Agenda badawcza konkursu skupia […]

 • 08 i 31.01.2021 – termin zgłoszeń: Oferta stypendialna Ambasady Francji kierowana do studentów i pracowników uczelni

  Ofertę stypendialną Ambasady Francji kierowaną do studentów i pracowników uczelni. W ramach poniższych ofert istnieje możliwość: współfinansowania udziału wykładowców francuskich w seminariach, szkołach letnich organizowanych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej; współfinansowania pobytów naukowców z krajów Europy Środkowej i Wschodniej na seminariach, kolokwiach, kongresach organizowanych we Francji; aplikowania o stypendia przez najlepszych studentów nauk ścisłych, […]

 • 15.03.2021 – termin składania wniosków w konkursie na wizytę specjalisty/ki z USA w ramach Fulbright Specialist Program

  Szanowni Państwo, przekazujemy informacje o konkursie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta : Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczęła nabór wniosków konkursowych w ramach programu Fulbright Specialist Program na goszczenie amerykańskich specjalistów reprezentujących takie dziedziny naukowe, jak: amerykanistyka, antropologia, archeologia, administracja publiczna, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja, ekonomia, fizyka, informatyka, kształcenie inżynierów, nauka biologiczne, nauki chemiczne, nauki polityczne, matematyka, ochrona środowiska, pokój i rozwiązywanie konfliktów, pomoc […]

 • do 31.01.2021 – składanie wniosków o nagrody PTM za 2019 rok

  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję konkursów o nagrody PTM.  Wnioskodawcami mogą być Zarządy Oddziałów PTM, instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych, a także co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur do nagród za rok 2019 w następujących kategoriach: Nagroda główna PTM im. Stefana Banacha za […]

 • 27.01.2021 – Wydarzenie firmy Transition Technologies: Konferencja Online – DevForge – kuźnia praktyków nowych technologii

  Więcej informacji na: stronie organizatorów poście na FB

 • Seminarium Katedry Geometrii UŁ: dr Damian Osajda z Uniwersytetu Wrocławskiego z wykładem pt. Brzegi grup

    Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że na seminarium Katedry Geometrii w czwartek 7 stycznia 2021 o godz. 10:15 dr Damian Osajda (Uniwersytet Wrocławski) wygłosi wykład zatytułowany “Brzegi grup”.   Streszczenie: Działanie przez izometrie grupy na przestrzeni metrycznej jest “kozwarte” jeśli iloraz jest zwarty, a jest “właściwe” jeśli, dla dowolnego punktu przestrzeni, naturalne odwzorowanie grupy na orbitę […]

 • Wykład w ramach seminarium Katedry Geometrii UŁ – prof. Robert Wolak (UJ)

  Zapraszamy na seminarium Katedry Geometrii (czwartek 17.12.2020, godz. 10:15), w ramach którego prof. Robert Wolak (UJ) wygłosi wykład “Sfoliowana redukcja”. Abstrakt: W swoje pracy doktorskiej Smith (R. T. Smith, Harmonic maps between spheres, Ph.D. Thesis, Warwick, 1972) udowodnił, że odwzorowanie ekwiwariantne pomiędzy riemannowskimi G-rozmaitościami jest harmoniczne wtw gdy indukowane odwzorowanie pomiędzy przestrzeniami orbit jest harmoniczne. […]

 • Funkcjonowanie Biblioteki Wydziałowej i BUŁ-y (aktualizacja z dn. 28.12.2020)

  * Działalność Bibliotek UŁ od 28 grudnia 2020 r. Szanowni Państwo, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r, zgodnie z którym do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających […]

 • Łódzkie Forum Młodych Matematyków – spotkanie grudniowe

  Odczyt Nierozstrzygalność w kombinatoryce nieskończonej i jej zastosowania wygłosi w dniu 16 grudnia 2020 roku (środa) o godz. 16.15 mgr Michał Godziszewski, doktorant ze Szkoły Doktorskiej UŁ. Spotkanie odbędzie się zdalnie w aplikacji Teams. Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres filip.strobin@p.lodz.pl mgr M. Godziszewski