Witamy na stronach Wydziału Matematyki i Informatyki

Wybierz studia z przyszłością

Studia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego to profesjonalna kadra (23 samodzielnych pracowników naukowych i 75 doktorów), kierunki studiów dające zawody poszukiwane na rynku pracy (z najniższą stopą bezrobocia wg statystyk MNiSW) i przyjazna atmosfera. STUDIA Wydział Matematyki i Informatyki prowadzi studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie i podyplomowe. WMiI proponuje 4 kierunki studiów I stopnia: […]

Czytaj dalej »

Matematyka moja pasja

Konkurs Matematyka moja pasja ma na celu popularyzację matematyki wśród uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. MMP jest konkursem bezpłatnym, a środki pozyskiwane od sponsorów są przeznaczane na nagrody. Konkurs jest organizowany przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przy współudziale Polskiego Towarzystwa Matematycznego. […]

Czytaj dalej »

Nowy kierunek – Analiza danych

Analiza Danych – 3,5 letnie studia inżynierskie Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego Współczesne systemy informatyczne umożliwiają gromadzenie i przetwarzanie dużych ilości danych. Ich posiadanie i umiejętne wykorzystywanie może zadecydować o uzyskaniu przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej. Konieczne jest, zatem kształcenie specjalistów posiadających umiejętności wyszukiwania informacji i szeroko pojętej analizy danych. W związku z eksplozją ilości […]

Czytaj dalej »

Aktualności

 • Wytyczne do zdalnych egzaminów lub zaliczeń dla egzaminatorów i studentów

  Zmianie uległy Wytyczne dla egzaminatorów do zdalnego przeprowadzenia egzaminów lub zaliczeń oraz Wytyczne dla studentów do zdalnego uczestnictwa w egzaminach lub zaliczeniach. Ich treść znajduje się pod linkiem: https://helpdesk.uni.lodz.pl/wytyczne-dla-egzaminatorow-do-zdalnego-przeprowadzania-egzaminow-lub-zaliczen/  Zmiany zostały wprowadzone w związku z zarz. nr 142 i 143 z dnia 30.06.2020 r., na podstawie których zrezygnowano z nagrywania egzaminów, w tym egzaminów dyplomowych. […]

 • Już wkrótce dodatkowy konkurs na projekty Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne!

  Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że Komisja Europejska zdecydowała się ogłosić dodatkowy konkurs na międzynarodowe projekty w ramach programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne dla szkolnictwa wyższego w 2020 roku. Tematyką konkursu jest Innovative practices in digital era. Priorytetem jest zatem wsparcie procesu zdalnego kształcenia. Szczegóły dotyczące konkursu oraz zaproszenie do składania wniosków projektowych zostaną opublikowane na […]

 • KOMUNIKATY W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM – aktualizacje

  Ważne informacje organizacyjne dla pracowników i studentów WMiI UŁ. X X   *** Strona dedykowana aktualnej sytuacji Uczelni: http://covid19.uni.lodz.pl/ Strona jest na bieżąco aktualizowana o nowe informacje, ważne pytania i najnowsze materiały instytucji państwowych. Prosimy śledzić ją na bieżąco i stosować się do zawartych tam rekomendacji.   Special website dedicated to current UL’s status: https://covid19.uni.lodz.pl/?lang=en […]

 • Awans UŁ w rankingu Perspektyw

  Uniwersytet Łódzki zajął 15. Miejsce w najnowszym rankingu Perspektyw wśród polskich uczelni akademickich. W porównaniu z rokiem ubiegłym to poprawa wyniku o 5 miejsc. Jednocześnie UŁ uplasował się na 5. miejscu wśród uniwersytetów klasycznych. Więcej informacji na stronie UŁ. Link do RANKINGU PERSPEKTYW 2020 – UCZELNIE AKADEMICKIE  

 • do 15.11.2020 r. – składanie wniosków o granty naukowe Fundacji Kościuszkowskiej

  Fundacja Kościuszkowska, w ramach Exchange Program to the US, rozpoczęła nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów badawczych i rozwojowych w amerykańskich ośrodkach naukowych w roku akademickim 2021/2022. STYPENDIUM PRZYZNAWANE JEST WE WSZYSTKICH DYSCYPLINACH NAUKOWYCH W TRZECH KATEGORIACH: Kosciuszko Foundation Fellowship przeznaczone jest dla osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i które są pracownikami naukowymi w polskiej uczelni […]

 • 9-10.10.2020 r. – Zaproszenie do udziału w ogólnopolskiej konferencji Wiedza w akademii i poza akademią

  Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji Wiedza w akademii i poza akademią  organizowanej przez: Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Oddział Lubelski Polskiej Akademii Nauk Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Filozoficznego Sekcję Socjologii Nauki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz redakcję czasopisma „Filozofia i Nauka” w Lublinie, w dniach 9-10 października 2020 roku. Informacja dotyczy […]

 • 15.07.2020 r. – bezpłatne webinarium Finansowanie innowacji w programach europejskich – nowe podejście

  Sz. P., Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej Województwa Łódzkiego zapraszają na webinarium Finansowanie innowacji w programach europejskich – nowe podejście w dniu 15 lipca 2020 r., godz. 14.00-15.30. Program: Europejska Rada ds. Innowacji (European Innovation Council) – nowe podejście do finansowania innowacyjnych projektów przedsiębiorstw […]

 • 23.07.2020 r. – Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Łukasza Zielonki (UAM w Poznaniu, możliwy udział zdalny)

  Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłam zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Łukasza Zielonki. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Matematyki i Informatyki Sekretariat WMiI UŁ, (UAM) 10.07.2020

 • 15.07.2020 r. – Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Marty Leśniak (Uniwersytet Gdański, możliwy udział zdalny)

  Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłam zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Marty Leśniak: Zawiadomienie Instytut Matematyki Uniwersytet Gdański Sekretariat WMiI UŁ, IM UG, 07.07.2020

 • Komunikat Kierownika Biblioteki WMiI UŁ dla studentów

  Sz. Państwo, uprzejmie informujemy, że Biblioteka Wydziałowa jest czynna dla studentów w poniedziałki i piątki w godz.10.00-14.00 oraz w środy w godz. 12.00-16.00. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w RP zapraszamy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 42 635-59-39, 42 635-59-41 w czasie kiedy biblioteka jest czynna) lub mailowym (biblioteka@wmii.uni.lodz.pl)  mgr A. Bujak Kierownik Biblioteki […]

 • Harmonogram posiedzeń Rad Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ w roku akad. 2020/2021

  Na posiedzeniu Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ w dniu dzisiejszym został zatwierdzony następujący harmonogram jej obrad w przyszłym roku akademickim: Terminy posiedzeń Rady WMiI UŁ w roku akad. 2020/2021: 14 października 2020 18 listopada 2020 16 grudnia 2020 20 stycznia 2021 24 lutego 2021 24 marca 2021 21 kwietnia 2021 19 maja 2021 16 […]

 • 25-26.08.08.2020 r. – Zaproszenie do udziału w sympozjum on-line Baltic University Programme

  Szanowni Państwo, Przekazujemy w załączeniu biuletyn przesłany przez BUP. UŁ jest członkiem Baltic University Programme – międzynarodowej sieci akademickiej. Głównym celem programu BUP jest wspieranie wysokiej jakości badań. Zachęcamy do zapoznania się z prezentowanymi informacjami o tematyce badawczej oraz zaproszeniem do uczestnictwa, jako słuchacz, w on-line BUP Symposium 2020 w dniach 25-26.08.2020 r. Sekretariat WMiI UŁ, BWZ UŁ, […]

 • 14.07.2020 r. – Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Anny Golińskiej (UAM w Poznaniu, możliwy udział zdalny)

  Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłam zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Anny Golińskiej.  Zawiadomienie o obronie mgr A. Golińska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Matematyki i Informatyki Sekretariat WMiI UŁ, WMiI UAM w Poznaniu, 01.07.2020 r.

 • 22.06-23.08.2020 r. – dostęp testowy do bazy Applied Science & Technology Source Ultimate

  Przesyłam Państwu informację o dostępie testowym w dniach 22.06.2020 do 23.08.2020 w ramach, którego społeczność akademicka ma możliwość  korzystania z bazy, Applied Science & Technology Source Ultimate Applied Science & Technology Source Ultimate to baza danych w rozszerzonej wersji ULTIMATE z zakresu nauk ścisłych tzw. STEM czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Baza zawiera […]

 • Zmiany w zarządzeniach Rektora UŁ w sprawie zdalnych egzaminów i zaliczeń oraz zdalnych egzaminów dyplomowych z dn. 30.06.2020 r..

  Szanowni Państwo, informujemy o zarządzeniach Rektora UŁ z dnia 30.06.2020 r.: nr 142 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 113 Rektora UŁ z dnia 26.04.2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w UŁ z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację w  okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Uczelni […]

 • do 20.09.2020 r. – zgłoszenia do konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą stosowania matematyki w praktycznym ujęciu BNY Mellon

  Miło nam ogłosić kolejną, trzecią edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską, który zainaugurowany został w 2018 roku przez BNY Mellon Science we współpracy z Centrum im. Hugona Steinhausa, działającym przy Politechnice Wrocławskiej. Konkurs jest jedną z inicjatyw BNY Mellon, wspierających i promujących młode talenty, budowaną we współpracy z instytucjami akademickimi w kraju. Do udziału w […]

 • Regulamin Świadczeń Stypendialnych dla Studentów i Doktorantów UŁ – zmiany z dn. 29.06.2020 r.

  Szanowni Państwo, informujemy o zarządzeniu nr 141 Rektora UŁ z dnia 29.06.2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 111 Rektora UŁ z dnia 16.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego oraz Regulaminu przedzielania i korzystania z miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego. Treść aktu i tekst jednolity Regulaminu znajdują się […]

 • do 30.09.2020 r. – składanie wniosków do konkursu NCN MINIATURA 4

  Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 4, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych […]

 • do 28.08.2020 r. – nabór wniosków do XXI edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim

  Szanowni Państwo, Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XXI edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim. Nabór wniosków w konkursie odbędzie się w terminie od 29 czerwca 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r. Do Konkursu mogą być zgłaszane: prace […]

 • od 01.07.2020 r. – Składanie wniosków o świadczenia socjalne w roku akademickim 2020/2021

  Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dn. 18.06.2020 r. w sprawie składania wniosków o świadczenia socjalne w roku akademickim 2020/2021 Komunikat dotyczy: wniosków o stypendia socjalne; wniosków o stypendia dla osób niepełnosprawnych; wniosków o zapomogę; wniosków o stypendium Rektora. Sekretariat WMiI UŁ (https://covid19.uni.lodz.pl/zarzadzenia-i-komunikaty/; 18.06.2020 r.)

 • od dn. 22.06.2020 r. – otwarcie czytelni BUŁ

  Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że czytelnia BUŁ zostanie otwarta od dn. 22.06.2020 r. x Zasady korzystania z BUŁ (Komunikaty nr 1 i 2 Dyrektora BUŁ, ze strony BUŁ): Zasady korzystania z BUŁ z dn. 18.06.2020 r. – obowiązujące od dn. 22.06.2020 r. Zasady korzystania z BUŁ z dn. 27.05.2020 r. – obecnie obowiązujące, czyli od […]

 • Konkursy międzynarodowe NCN: DAINA 2 (nabór do 09.2020), SHENG 2 (nabór do 15.03.2021) oraz BEETHOVEN CLASSIC 4 (nabór do 15.12.2020)

  Szanowni Państwo, Narodowe Centrum Nauki jeszcze w tym roku otwiera 3 dwustronne konkursy międzynarodowe: DAINA 2 konkurs już otwarty:    SHENG 2:    i BEETHOVEN CLASSIC 4  z terminem składania: 15 grudnia 2020 https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-beethoven-classic   W poprzednich edycjach tych konkursów osoby składające wnioski z UŁ niejednokrotnie odnosiły sukcesy, dlatego zachęcam osoby współpracujące z uczonymi litewskimi, niemieckimi i […]

 • do 31.08.2020 r. – Nabór wniosków do projektu GOSPOSTRATEG III – Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków

  Szanowni Państwo, przypominamy o trwającym naborze wniosków do Programu GOSPOSTRATEG III, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Zakres tematyczny Programu, uwzględniający wszystkie wyzwania rozwojowe wskazane w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, obejmuje: pułapkę […]

 • Wznowienie opłat za usługi edukacyjne UŁ

  Szanowni Państwo, Informuję, że z dniem 31 maja 2020 r. skończył się okres zawieszenia obowiązku uiszczenia opłat za usługi edukacyjne wprowadzony Zarządzeniem nr 107 Rektora UŁ z dnia 31 marca 2020 r. Dla studentów oznacza to obowiązek uregulowania tych opłat w terminach przesuniętych o okres zawieszenia, czyli termin 15 kwietnia zostaje przesunięty na 15 czerwca 2020 r., a […]

 • Terminy egzaminów – cała sesja letnia 2019/20 (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  Szanowni Państwo, informacje na temat terminów egzaminów w sesji letniej 2019/20 dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (sesja zdalna czerwiec 2020, sesja zasadnicza i poprawkowa sierpień-wrzesień 2020) są na bieżąco aktualizowane w zakładce studia/terminy egzaminów: https://www.math.uni.lodz.pl/terminy-egzaminow/