Witamy na stronach Wydziału Matematyki i Informatyki

Wybierz studia z przyszłością

Studia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego to profesjonalna kadra (23 samodzielnych pracowników naukowych i 75 doktorów), kierunki studiów dające zawody poszukiwane na rynku pracy (z najniższą stopą bezrobocia wg statystyk MNiSW) i przyjazna atmosfera. STUDIA Wydział Matematyki i Informatyki prowadzi studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie i podyplomowe. WMiI proponuje 4 kierunki studiów I stopnia: […]

Czytaj dalej »

Matematyka moja pasja

Konkurs Matematyka moja pasja ma na celu popularyzację matematyki wśród uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. MMP jest konkursem bezpłatnym, a środki pozyskiwane od sponsorów są przeznaczane na nagrody. Konkurs jest organizowany przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przy współudziale Polskiego Towarzystwa Matematycznego. […]

Czytaj dalej »

Nowy kierunek – Analiza danych

Analiza Danych – 3,5 letnie studia inżynierskie Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego Współczesne systemy informatyczne umożliwiają gromadzenie i przetwarzanie dużych ilości danych. Ich posiadanie i umiejętne wykorzystywanie może zadecydować o uzyskaniu przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej. Konieczne jest, zatem kształcenie specjalistów posiadających umiejętności wyszukiwania informacji i szeroko pojętej analizy danych. W związku z eksplozją ilości […]

Czytaj dalej »

Aktualności

 • do 31.10.2020 – VIII Edycja Projektu Mentorskiego UŁ – Program Absolwent VIP

  Do końca października br. potrwa rekrutacja studentów do kolejnej edycji projektu mentorskiego w ramach Programu Absolwent VIP UŁ. Projekt ten – niezmiennie od ośmiu lat – skierowany jest do studentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Wybitni absolwenci UŁ – w tej edycji będzie ich blisko 40 – wspierają studentów w znajdywaniu nowych sposobów poszerzania kwalifikacji oraz […]

 • do 23.10.2020 r. – zgłoszenia do Programu NAWA: SPINAKER

  Szanowni Państwo, SPINAKER- Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia (IMPK),  to propozycja nowego konkursu ogłoszonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Celem programu SPINAKER jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów ukierunkowanych na: – wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i doktorantów – wzrost udziału zagranicznych […]

 • Zarządzenia Rektora UŁ w sprawie rozwiązań dotyczących odpłatności za studia obowiązujących w roku akademickim 2020/2021 – aktualizacja z dn. 16.10.2020 r.

  Szanowni Państwo, informujemy o Zarządzeniu nr 14Rektora UŁ z dnia 16.10.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 186 Rektora UŁ z dnia 30.09.2020r. w sprawie rozwiązań dotyczących odpłatności za studia obowiązujących w roku akademickim 2020/2021. Dokumenty znajdują się w Bazie Aktów Własnych UŁ oraz poniżej: ZR nr 14 z dn. 16.10.2020 t.j. ZR nr 186 z […]

 • Ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla pracowników i studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok akademicki 2020/2021

  Szanowni Państwo, Przedstawiamy propozycję ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla pracowników i studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok akademicki 2020/2021. Ubezpieczenie można zawrzeć wyłącznie poprzez stronę internetową www.nnw-studentow.pl  i opłacenie składki do dnia 15 grudnia 2020 r. (decyduje wpływ składki na konto). Spełnienie tych warunków powoduje, że ubezpieczenie zawarte jest na cały rok akademicki, czyli […]

 • Studia niestacjonarne – studenci pierwszego roku!

  Studia niestacjonarne – studenci pierwszego roku! Szanowni Państwo, studenci pierwszego roku  – czeka Was jeszcze dopełnienie formalności w dziekanacie. Dyżur dziekanatu Wydziału Matematyki i Informatyki dla studiów niestacjonarnych będzie miał miejsce w sobotę 24 października 2020 r. w pokoju A212 godziny kierunek 8.00 – 9.00 Matematyka, 2 stopień 9.00 – 10.00 Informatyka, 2 stopień 10.00 […]

 • Obowiązkowe szkolenia z BHP oraz Prawa Autorskiego dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Studenci (wszystkich rodzajów studiów) rozpoczynający studia w roku akademickim 2020/2021 zobowiązani są w terminie do 30.11.2020 r. do zaliczenia szkoleń z BHP i Prawa autorskiego, które dostępne są dla studentów na platformie e-Campus UŁ https://moodle.uni.lodz.pl/course/index.php?categoryid=22 Są to szkolenia OBOWIĄZKOWE !!! Szczegółowe informacje i dane odnośnie logowania na platformę dostępne są […]

 • Komunikat Dziekana

  Szanowni Państwo, w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z dnia 15.10.2020 r. o włączeniu powiatu łódzkiego do strefy czerwonej, informuję, że od 19.10 br. do 8.01.2021 wszelkie formy zajęć dydaktycznych na WMiI  (oprócz praktyk pedagogicznych w szkołach podstawowych) będą realizowane wyłącznie online z wykorzystaniem narzędzi internetowych. Dotyczy to również seminariów katedralnych. W godzinach zaplanowanych dyżurów nauczyciele akademiccy powinni […]

 • 10.2020 – 11. Seminarium Open Access 2020

  Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na 11. Seminarium Open Access. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Open with purpose: taking action to built structural equity and inclusion” – „Otwieraj z sensem: działaj, by wyrównywać szanse i zapobiegać wykluczeniu”. W ramach seminarium odbędą się warsztaty w formie zdalnej, na które obowiązują zapisy: 19.10.2020 r. – Gromadzenie i udostępnianie […]

 • Dzień Edukacji Narodowej – przesłanie Rektor UŁ

  Dzień Edukacji Narodowej – przesłanie Rektor UŁ Sekretariat WMiI UŁ, 14.10.2020

 • Wewnętrzne konkursy badawcze Uniwersytetu Łódzkiego

  Szanowni Państwo, Uniwersytet Łódzki uruchamia wewnętrzne konkursy badawcze finansowane ze środków przyznanych za udział w konkursie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. To dofinansowania dla doświadczonych i młodych naukowców, doktorantów oraz studentów. To również oferta dla badaczy spoza UŁ, w tym osób z zagranicy, na kilkumiesięczny lub kilkuletni kontrakt z dobrą pensją na Uniwersytecie Łódzkim. Rekrutacja do […]

 • Uwaga! Plany zajęć – aktualne informacje

  Sz.Państwo, bieżące informacje o planach zajęć znajdują się na naszej stronie wydziałowej (zakładka studia / plany zajęć). Sekretariat WMiI UŁ, 14.10.2020

 • Dziekanat- zmiany loginów do kont studenckich “krok po kroku-nowe konto”/ about your new account – step by step new account

  English version below Zgodnie z komunikatami na UŁ dot. zmiany loginów do kont studenckich https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/microsoft-office-365-na-ul-nowe-konta-dla-pracownikow-doktorantow-i-studentow  1.Jak sprawdzić swój nowy login studenta UŁ? Na stronie https://logowanie.uni.lodz.pl/ należy pod polem Identyfikator kliknąć ‘Przypomnienie loginu’ Następnie w polu ‘Prywatny adres e-mail’ należy wpisać adres studenta podany podczas rekrutacji i zarejestrowany w USOS i kliknąć Zatwierdź. Na prywatny mail […]

 • Dziekanat – składanie podań w czasie COVID/ submitting applications during COVID

  Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, w trosce o  zdrowie nas wszystkich  studenci wszelkie   sprawy mogą  załatwiać zdalnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.  Akceptowane są skany pism lub ich zdjęcia. Zeskanowane  podania, wnioski, formularze  prosimy przesyłać na adres mailowy pracownika Dziekanatu właściwego dla swojej specjalności. Wnioski do realizacji będą przyjmowane wyłącznie z poczty (domeny) UŁ In […]

 • do 13.11.2020 – wnioski do Programu NAWA „ Granty Interwencyjne dla szybko zmieniającego się świata”

  Programu NAWA „ Granty Interwencyjne dla szybko zmieniającego się świata” Cel Programu  Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Zakres działań realizowanych w ramach Programu  Zgłaszane projekty powinny obejmować międzynarodową współpracę zespołów badawczych lub mobilność naukowców, przy czym realizowane działania […]

 • Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego w sem. Z-20/21

  W semestrze zimowym 2020/2021 nie jest możliwe uruchomienie rejestracji żetonowej na zajęcia wychowania fizycznego na serwerze ul.uni.lodz.pl. Będzie natomiast uruchomiona rejestracja na zajęcia na serwerze usosweb.uni.lodz.pl. W tej rejestracji nie ma żetonów, a uprawnienia do rejestracji nadają studentom pracownicy Centrum Informatyki. W tym semestrze uprawnienia do rejestracji otrzymują wszyscy studenci, którzy posiadają niewykorzystane żetony. Jeśli […]

 • Obsługa studentów w Dziekanacie w dniu inauguracji roku akademickiego 2020/2021- studia stacjonarne

  Droga Studentko! Drogi Studencie! Jest nam niezmiernie miło powitać Was na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ. Zaczynacie studia w niełatwym czasie pandemii, mamy jednak nadzieję, że szybko odnajdziecie się wśród społeczności akademickiej. Na początku chcieliśmy zapoznać Was z kilkoma niezbędnymi informacjami. Zapraszamy na inaugurację roku akademickiego, według następującego harmonogramu Kierunek matematyka -15.10.2020 (czwartek), godzina 9.00, Aula […]

 • Inauguracja Roku Akademickiego 2020/21 na WMiI UŁ – studia stacjonarne

  x Uprzejmie informujemy, że Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego (studia stacjonarne) odbędzie się w siedzibie Wydziału przy ul. Banacha 22 (Aula) dla kierunku:   Matematyka – 15.10.2020 r. (czwartek) o godz. 9.00 Analiza Danych – 15.10.2020 r. (czwartek) o godz. 13.00 Informatyka – 16.10.2020 r. (piątek) o godz. 9.00, […]

 • Inauguracja Roku Akademickiego 2020/21 na WMiI UŁ – studia niestacjonarne

  Uprzejmie informujemy, że Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego (studia niestacjonarne) w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z dnia 15.10.2020 r. o włączeniu powiatu łódzkiego do strefy czerwonej, nie może odbyć się w trybie bezpośrednim. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z komunikatem z dnia 19.10.2020 o sposobie […]

 • do 23.11.2020 – Zaproszenie dla pracowników UŁ udziału w kwalifikacjach na wyjazdy szkoleniowe Erasmus+ w roku akad. 2020/21

  Szanowni Państwo, Biuro Współpracy z Zagranicą zaprasza pracowników uczelni do udziału w kwalifikacji na zagraniczne wyjazdy szkoleniowe realizowane w ramach Programu Erasmus+ STT (KA103) w roku akademickim 2020/2021. Wyjazdy szkoleniowe adresowane są także do nauczycieli akademickich wyjeżdżających na szkolenia w celu rozwijania umiejętności pedagogicznych i umiejętności w zakresie opracowywania programów studiów. Kwalifikacja prowadzona centralnie przez BWZ trwać będzie od dnia 9 […]

 • Zarządzenie nr 1 Rektora UŁ z dnia 4.10.2018 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji postępowania w przypadku zagrożenia niebezpiecznymi działaniami niekonwencjonalnymi i terrorystycznymi w obiektach i na terenie UŁ

  Sz. Państwo, przypominamy o Zarządzeniu nr 1 Rektora UŁ z dnia 4.10.2018 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji postępowania w przypadku zagrożenia niebezpiecznymi działaniami niekonwencjonalnymi i terrorystycznymi w obiektach i na terenie Uniwersytetu Łódzkiego. W załączeniu: link do Bazy Aktów Własnych LEX: ZR UŁ nr 1 z dn. 04.10.2018 r. zał. nr 1 do ZR UŁ […]

 • Nowy przedmiot w ofercie edukacyjnej Wydziału “Amazon Web Services – wprowadzenie do cloud computingu” prowadzony przez pracowników firmy Transition Technologies PSC Sp. z o.o.

  Z przyjemnością informujemy, że od semestru zimowego 2020/21 w ofercie edukacyjnej na naszym Wydziale proponujemy nowy przedmiot: Amazon Web Services – wprowadzenie do cloud computingu dla studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Informatyka.   Przedmiot będzie prowadzony przez pracowników z firmy Transition Technologies PSC Sp. z o.o. należącej do Rady Biznesu naszego […]

 • Nowy Regulamin z zakresu dydaktyki w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ / Teaching Regulations of Department Physical Education and Sports of University of Lodz

  Sz. Państwo, uprzejmie informujemy o nowym Regulaminie z zakresu dydaktyki w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ. Zgodnie z nim zapisy na zajęcia w roku akademickim 2020/2021 odbywają się drogą elektroniczną (rejestracja żetonowa) na początku  października (semestr zimowy) oraz na przełomie lutego i marca (semestr letni). Pełna informacja dla studenta jest dostępna na stronie internetowej […]

 • Programy publikowania otwartego w ramach podpisanych umów lub licencji na UŁ w 2020 r.

  Szanowni Państwo, informuję, że Uniwersytet Łódzki jest beneficjentem umów z wydawcami, w ramach których autorzy afiliowani do Uniwersytetu mogą publikować określoną liczbę artykułów w formacie Open Access, ze zniżkami lub bez ponoszenia kosztów APC (article processing charge). Dzięki podpisanym licencjom pracownicy naszej Uczelni mogą korzystać z programów publikowania otwartego przesłanych w załączeniu. Programy Open Access […]

 • 15.10.2020 r.- Startuje Big Data community Łódź

  Startuje Big Data community Łódź Big Data community Łódź to wspólna inicjatywa Commerzbanku, Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Celem jest szerzenie wiedzy na temat technologii big data, ale także technik analizy danych, jak również sposobów prezentacji danych i służących do tego narzędzi. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie inaugurujące, poświęcone tworzeniu zintegrowanych systemów Big Data, które […]

 • Grafiki do wykorzystania w aplikacji MS Teams

  Centrum promocji udostępniło grafiki do wykorzystania w aplikacji MS Teams jako tło przy połączeniu wideo. Są to grafiki ogólnouniwersyteckie oraz grafika wydziałowa. Zachęcamy do skorzystania z tej formy promocji naszej uczelni, zwłaszcza przy spotkaniach z użytkownikami spoza UŁ (seminaria, konferencje itp.)