Witamy na stronach Wydziału Matematyki i Informatyki

Wybierz studia z przyszłością

Studia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego to profesjonalna kadra (23 samodzielnych pracowników naukowych i 75 doktorów), kierunki studiów dające zawody poszukiwane na rynku pracy (z najniższą stopą bezrobocia wg statystyk MNiSW) i przyjazna atmosfera. STUDIA Wydział Matematyki i Informatyki prowadzi studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie i podyplomowe. WMiI proponuje 4 kierunki studiów I stopnia: […]

Czytaj dalej »

Matematyka moja pasja

Konkurs Matematyka moja pasja ma na celu popularyzację matematyki wśród uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. MMP jest konkursem bezpłatnym, a środki pozyskiwane od sponsorów są przeznaczane na nagrody. Konkurs jest organizowany przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przy współudziale Polskiego Towarzystwa Matematycznego. […]

Czytaj dalej »

Nowy kierunek – Analiza danych

Analiza Danych – 3,5 letnie studia inżynierskie Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego Współczesne systemy informatyczne umożliwiają gromadzenie i przetwarzanie dużych ilości danych. Ich posiadanie i umiejętne wykorzystywanie może zadecydować o uzyskaniu przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej. Konieczne jest, zatem kształcenie specjalistów posiadających umiejętności wyszukiwania informacji i szeroko pojętej analizy danych. W związku z eksplozją ilości […]

Czytaj dalej »

Aktualności

 • KOMUNIKATY W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM – aktualizacje

  Ważne informacje organizacyjne dla pracowników i studentów WMiI UŁ.X *** Strona dedykowana aktualnej sytuacji Uczelni: http://covid19.uni.lodz.pl/ Strona jest na bieżąco aktualizowana o nowe informacje, ważne pytania i najnowsze materiały instytucji państwowych. Prosimy śledzić ją na bieżąco i stosować się do zawartych tam rekomendacji.   Special website dedicated to current UL’s status: https://covid19.uni.lodz.pl/?lang=en Please follow the […]

 • Informacja Dziekanatu dla osób przyjętych na I rok studiów na WMiI UŁ

  Opłata za legitymację studencką wynosi 22 zł. W tytule płatności należy podać “opłata za legitymację WMiI – imię i nazwisko studenta”. Konto, na które należy dokonać wpłaty: Bank Pekao S.A. II o/ Łódź nr 54 1240 3028 1111 0010 2943 1262 Potwierdzenie opłaty należy przesłać elektronicznie odpowiednio: Studia stacjonarne: kierunki Matematyka i Informatyka – elzbieta.kwiatkowska@wmii.uni.lodz.pl […]

 • Podstawowe zasady kształcenia i pracy w Uniwersytecie Łódzkim w roku akad. 2020/2021 – w warunkach epidemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2

  Podstawowe zasady kształcenia i pracy w Uniwersytecie Łódzkim w roku akad. 2020/2021 – w warunkach epidemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (szczegółowe regulacje zawiera Zarządzenie nr 174 Rektora UŁ z dnia 18.09.2020 r.) Tryb nauki i pracy Działalność dydaktyczna, naukowo-badawcza i administracyjna odbywa się w trybie mieszanym, czyli stacjonarnie oraz zdalnie. Tok stacjonarny jest możliwy w budynku, […]

 • REKRUTACJA – informacje

  Wszystkie informacje na temat prowadzonej na Wydziale rekrutacji znajdują się na stronie wydziałowej w zakładce REKRUTACJA: Rekrutacja WMiI UŁ 2020/2021 Sekretariat WMiI UŁ, 09.09.2020

 • do 31.12.2020 r. składanie wniosków – Konkurs Nagrodę PTKM dla kobiet za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych

  KONKURS O NAGRODĘ PTKM    Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce ogłasza II edycję Konkursu o Nagrodę PTKM  dla kobiet za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych opublikowanych w formie prac naukowych lub książek. Wnioskodawcami mogą być instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych lub co najmniej pięcioosobowe grupy matematyków o znaczącym dorobku naukowym. […]

 • Zmiana organizacji pracy i nauki na UŁ – Zarządzenie nr 174 Rektora UŁ z dnia 18.09.2020 r.

  Wszystkie informacje znajdą Państwo w Zarządzeniu nr 174 Rektora UŁ z dnia 18.09.20202 r. W linku poniżej również krótki tekst wprowadzający do treści Zarządzenia. TEKST I ZARZĄDZENIE – KLIKNIJ  Zarządzenie nr 174 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zmiany sposobu prowadzenia działalności Uniwersytetu Łódzkiego w warunkach epidemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr […]

 • Zarządzenie nr 167 Rektora UŁ z dn. 08.09.2020 r. w sprawie wyjazdów zagranicznych oraz wytyczne wydziałowe

  Sz. Państwo, uprzejmie informuję, że otrzymaliśmy z DPO UŁ informację o nowym Zarządzeniu Rektora UŁ: nr 167 z dnia 8.09.2020 r. w sprawie: zagranicznych wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ oraz przyjazdów osób z zagranicy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2) https://baw.uni.lodz.pl/d/31851/5/ W zał. zarządzenie wraz z zał. (oświadczenie). Nie ma w tej sprawie […]

 • od 01.09.2020 – poszukiwany nauczyciel matematyki (oferta pracy)

  Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych im. dr. Stefana Kopcińskiego w Łodzi poszukuje od 01 września nauczyciela matematyki na 11 godzin tygodniowo, który przygotowałby uczniów do matury na poziomie podstawowym. Oferta jest skierowana do pracowników i doktorantów WMiI UŁ. W imieniu władz wydziału uprzejmie przypominamy, że podjęcie dodatkowej pracy przez pracownika wymaga w pierwszej kolejności zgody Dziekana […]

 • Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2020/21 – studia niestacjonarne

  terminy zjazdów w semestrze zimowym 2020/2021 studia niestacjonarne WMiI UŁ  24 – 25 października 2020 r.   07 – 08 listopada 2020 r.   14 – 15 listopada 2020 r.   21 – 22 listopada 2020 r.  05 – 06 grudnia 2020 r.   12 – 13 grudnia 2020 r.   09 – 10 stycznia 2021 r.   16 – 17 […]

 • Uwaga! Aktualizacja harmonogramu sesji zasadniczej i poprawkowej 08-09.2020 r. na WMiI UŁ – studia stacjonarne (wersja z dn. 20.08.2020 r.)

  Szanowni Państwo, w związku z nowymi wytycznymi dotyczącymi sesji stacjonarnej (ograniczenie liczby osób przebywających w budynkach i salach) godziny rozpoczęcia porannych egzaminów w Auli oraz salach D202, A307, C201, C208 zostały przesunięte o 15 minut, z 8:30 na 8:15. W zał. plik z uaktualnionym harmonogramem (studia stacjonarne: sesja zasadnicza i poprawkowa 08-09.2020 (wersja z dn. […]

 • Zarządzenie nr 154 Rektora UŁ z dn. 04.08.2020 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2020/2021

  Zarządzenie nr 154 Rektora UŁ Sekretariat WMiI UŁ, 12.08.2020 (mailing@uni.lodz.pl)

 • Wytyczne do zdalnych egzaminów lub zaliczeń dla egzaminatorów i studentów

  Zmianie uległy Wytyczne dla egzaminatorów do zdalnego przeprowadzenia egzaminów lub zaliczeń oraz Wytyczne dla studentów do zdalnego uczestnictwa w egzaminach lub zaliczeniach. Ich treść znajduje się pod linkiem: https://helpdesk.uni.lodz.pl/wytyczne-dla-egzaminatorow-do-zdalnego-przeprowadzania-egzaminow-lub-zaliczen/  Zmiany zostały wprowadzone w związku z zarz. nr 142 i 143 z dnia 30.06.2020 r., na podstawie których zrezygnowano z nagrywania egzaminów, w tym egzaminów dyplomowych. […]

 • Już wkrótce dodatkowy konkurs na projekty Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne!

  Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że Komisja Europejska zdecydowała się ogłosić dodatkowy konkurs na międzynarodowe projekty w ramach programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne dla szkolnictwa wyższego w 2020 roku. Tematyką konkursu jest Innovative practices in digital era. Priorytetem jest zatem wsparcie procesu zdalnego kształcenia. Szczegóły dotyczące konkursu oraz zaproszenie do składania wniosków projektowych zostaną opublikowane na […]

 • Awans UŁ w rankingu Perspektyw

  Uniwersytet Łódzki zajął 15. Miejsce w najnowszym rankingu Perspektyw wśród polskich uczelni akademickich. W porównaniu z rokiem ubiegłym to poprawa wyniku o 5 miejsc. Jednocześnie UŁ uplasował się na 5. miejscu wśród uniwersytetów klasycznych. Więcej informacji na stronie UŁ. Link do RANKINGU PERSPEKTYW 2020 – UCZELNIE AKADEMICKIE  

 • do 15.11.2020 r. – składanie wniosków o granty naukowe Fundacji Kościuszkowskiej

  Fundacja Kościuszkowska, w ramach Exchange Program to the US, rozpoczęła nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów badawczych i rozwojowych w amerykańskich ośrodkach naukowych w roku akademickim 2021/2022. STYPENDIUM PRZYZNAWANE JEST WE WSZYSTKICH DYSCYPLINACH NAUKOWYCH W TRZECH KATEGORIACH: Kosciuszko Foundation Fellowship przeznaczone jest dla osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i które są pracownikami naukowymi w polskiej uczelni […]

 • 9-10.10.2020 r. – Zaproszenie do udziału w ogólnopolskiej konferencji Wiedza w akademii i poza akademią

  Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji Wiedza w akademii i poza akademią  organizowanej przez: Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Oddział Lubelski Polskiej Akademii Nauk Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Filozoficznego Sekcję Socjologii Nauki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz redakcję czasopisma „Filozofia i Nauka” w Lublinie, w dniach 9-10 października 2020 roku. Informacja dotyczy […]

 • Komunikat Kierownika Biblioteki WMiI UŁ dla studentów

  Sz. Państwo, uprzejmie informujemy, że Biblioteka Wydziałowa jest czynna dla studentów w poniedziałki i piątki w godz.10.00-14.00 oraz w środy w godz. 12.00-16.00. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w RP zapraszamy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 42 635-59-39, 42 635-59-41 w czasie kiedy biblioteka jest czynna) lub mailowym (biblioteka@wmii.uni.lodz.pl)  mgr A. Bujak Kierownik Biblioteki […]

 • Harmonogram posiedzeń Rad Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ w roku akad. 2020/2021

  Na posiedzeniu Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ w dniu dzisiejszym został zatwierdzony następujący harmonogram jej obrad w przyszłym roku akademickim: Terminy posiedzeń Rady WMiI UŁ w roku akad. 2020/2021: 14 października 2020 18 listopada 2020 16 grudnia 2020 20 stycznia 2021 24 lutego 2021 24 marca 2021 21 kwietnia 2021 19 maja 2021 16 […]

 • Zmiany w zarządzeniach Rektora UŁ w sprawie zdalnych egzaminów i zaliczeń oraz zdalnych egzaminów dyplomowych z dn. 30.06.2020 r..

  Szanowni Państwo, informujemy o zarządzeniach Rektora UŁ z dnia 30.06.2020 r.: nr 142 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 113 Rektora UŁ z dnia 26.04.2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w UŁ z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację w  okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Uczelni […]

 • Regulamin Świadczeń Stypendialnych dla Studentów i Doktorantów UŁ – zmiany z dn. 29.06.2020 r.

  Szanowni Państwo, informujemy o zarządzeniu nr 141 Rektora UŁ z dnia 29.06.2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 111 Rektora UŁ z dnia 16.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego oraz Regulaminu przedzielania i korzystania z miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego. Treść aktu i tekst jednolity Regulaminu znajdują się […]

 • do 30.09.2020 r. – składanie wniosków do konkursu NCN MINIATURA 4

  Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 4, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych […]

 • od 01.07.2020 r. – Składanie wniosków o świadczenia socjalne w roku akademickim 2020/2021

  Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dn. 18.06.2020 r. w sprawie składania wniosków o świadczenia socjalne w roku akademickim 2020/2021 Komunikat dotyczy: wniosków o stypendia socjalne; wniosków o stypendia dla osób niepełnosprawnych; wniosków o zapomogę; wniosków o stypendium Rektora. Sekretariat WMiI UŁ (https://covid19.uni.lodz.pl/zarzadzenia-i-komunikaty/; 18.06.2020 r.)

 • od dn. 22.06.2020 r. – otwarcie czytelni BUŁ

  Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że czytelnia BUŁ zostanie otwarta od dn. 22.06.2020 r. x Zasady korzystania z BUŁ (Komunikaty nr 1 i 2 Dyrektora BUŁ, ze strony BUŁ): Zasady korzystania z BUŁ z dn. 18.06.2020 r. – obowiązujące od dn. 22.06.2020 r. Zasady korzystania z BUŁ z dn. 27.05.2020 r. – obecnie obowiązujące, czyli od […]

 • Konkursy międzynarodowe NCN: DAINA 2 (nabór do 09.2020), SHENG 2 (nabór do 15.03.2021) oraz BEETHOVEN CLASSIC 4 (nabór do 15.12.2020)

  Szanowni Państwo, Narodowe Centrum Nauki jeszcze w tym roku otwiera 3 dwustronne konkursy międzynarodowe: DAINA 2 konkurs już otwarty:    SHENG 2:    i BEETHOVEN CLASSIC 4  z terminem składania: 15 grudnia 2020 https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-beethoven-classic   W poprzednich edycjach tych konkursów osoby składające wnioski z UŁ niejednokrotnie odnosiły sukcesy, dlatego zachęcam osoby współpracujące z uczonymi litewskimi, niemieckimi i […]

 • Wznowienie opłat za usługi edukacyjne UŁ

  Szanowni Państwo, Informuję, że z dniem 31 maja 2020 r. skończył się okres zawieszenia obowiązku uiszczenia opłat za usługi edukacyjne wprowadzony Zarządzeniem nr 107 Rektora UŁ z dnia 31 marca 2020 r. Dla studentów oznacza to obowiązek uregulowania tych opłat w terminach przesuniętych o okres zawieszenia, czyli termin 15 kwietnia zostaje przesunięty na 15 czerwca 2020 r., a […]