Witamy na stronach Wydziału Matematyki i Informatyki

Wybierz studia z przyszłością

Studia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego to profesjonalna kadra (23 samodzielnych pracowników naukowych i 75 doktorów), kierunki studiów dające zawody poszukiwane na rynku pracy (z najniższą stopą bezrobocia wg statystyk MNiSW) i przyjazna atmosfera. STUDIA Wydział Matematyki i Informatyki prowadzi studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie i podyplomowe. WMiI proponuje 4 kierunki studiów I stopnia: […]

Czytaj dalej »

Matematyka moja pasja

Konkurs Matematyka moja pasja ma na celu popularyzację matematyki wśród uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. MMP jest konkursem bezpłatnym, a środki pozyskiwane od sponsorów są przeznaczane na nagrody. Konkurs jest organizowany przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przy współudziale Polskiego Towarzystwa Matematycznego. […]

Czytaj dalej »

Nowy kierunek – Analiza danych

Analiza Danych – 3,5 letnie studia inżynierskie Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego Współczesne systemy informatyczne umożliwiają gromadzenie i przetwarzanie dużych ilości danych. Ich posiadanie i umiejętne wykorzystywanie może zadecydować o uzyskaniu przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej. Konieczne jest, zatem kształcenie specjalistów posiadających umiejętności wyszukiwania informacji i szeroko pojętej analizy danych. W związku z eksplozją ilości […]

Czytaj dalej »

Aktualności

 • Terminy zjazdów w semestrze letnim 2021/22 – studia niestacjonarne

    zjazd     26 – 27.02.2022 zjazd     05 – 06.03.2022 zjazd     12 – 13.03.2022 zjazd     26 – 27.03.2022 zjazd     09 – 10.04.2022 zjazd     23 – 24.04.2022 zjazd     07 – 08.05.2022 zjazd     14 – 15.05.2022 zjazd     28 – 29.05.2022 zjazd     11 – 12.06.2022  

 • 8.12.2021 – wykłady “PolWoMaths Seminar”

  Serdecznie zapraszamy na kolejne wykłady “PolWoMaths Seminar” w semestrze zimowym 2021/22. Informacje o wykładach na stronie https://ptkwm.pl/wydarzenie/polwomaths-seminar-2021-2022/, W dniu 8 grudnia 2021, godz. 17.00 wykłady wygłoszą: Urszula  Bentkowska (Uniwersytet Rzeszowski):  Agregacje  przedziałowe w zagadnieniach optymalizacji klasyfikatorów  Ewa  Damek (Uniwersytet Wrocławski):  Ciężko-ogonowe zachowanie instrumentów finansowych Link do Zoom https://pitt.zoom.us/j/98000114839 Meeting ID: 980 0011 4839 Passcode: Rasiowa

 • Studia niestacjonarne – rejestracja na przedmioty w sem. L-21/22

  Szanowni Państwo, zgodnie z zapowiedzią w terminie: 07.12.2021 godz. 10:00 do 13.12.2021 godz.10:00 aktywna będzie rejestracja na przedmioty do wyboru i na seminarium projektowe: ZUM 1 – studenci wybierają jeden przedmiot za 5p. ECTS ZLI 1 – studenci wybierają jeden przedmiot za 5p. ECTS ZIDA 1 – studenci wybierają dwa przedmioty za łącznie 4p. ECTS […]

 • 16.12.2021 – wykład dr. hab. Marcina Smolarkiewicza na WMiI UŁ.

  Dr hab. Marcin  Smolarkiewicz, prof. uczelni (Szkoła Główna Służby Pożarniczej) wygłosi wykład: “Analiza niepewności oceny ryzyka w metodach ilościowych i półilościowych”. Termin i miejsce: 16 grudnia br. (czwartek),  godz. 16:15, sala D 103 Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.  

 • 1.12.2021 – nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

  Informujemy, że 1.12.2021 r.  ukazał się Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych        

 • 18.02.2022 – III Konferencja Naukowa Studentów MŁodzi Zdolni

  Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby nieposiadające jeszcze tytułu zawodowego magistra do udziału w III edycji konferencji naukowej „MŁodzi Zdolni”. Jej głównym celem jest stworzenie ambitnym studentom możliwości zaprezentowania, w formie posteru, wyników badań własnych lub przeglądu literatury naukowej zgodnie z zainteresowaniami naukowymi. Konferencja „MŁodzi Zdolni” to także doskonała okazja do zawarcia nowych, naukowych znajomości. Pragniemy […]

 • Rejestracja na Seminarium projektowe 1 dla 3 roku Analizy Danych – studia stacjonarne, semestr letni 2021/22

  Zmiana terminu rejestracji ! Rejestracja na Seminarium Projektowe 1 – studia stacjonarne 2021/22 – 3 rok Analiza Danych Rozpoczęcie rejestracji – 07.12.2021 o godz. 08:00;  zakończenie – 12.12.2021 o godz. 23:00 Uwaga! Rejestracja na Seminarium projektowe 1 dotyczy tylko 3 roku Analizy Danych.

 • 7.12.2021 – Zebranie informacyjne dla studentów I roku Informatyki (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

  Szanowni Państwo, 7 grudnia (we wtorek) o godzinie 9.15 na platformie MS Teams odbędzie się zebranie informacyjne dla studentów pierwszego roku kierunku INFORMATYKA.   Podczas zebrania przedstawione zostaną m. in. informacje na temat: –  prowadzonych na Wydziale specjalności (i zapisów na te specjalności); –  ścieżek zgłaszania uwag (pozytywnych i negatywnych) dotyczących prowadzonych zajęć, pracy administracji itp. –  sesji egzaminacyjnej […]

 • 8.12.2021 – zebranie informacyjne dla studentów I roku Matematyki (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

  8 grudnia 2021 r. (środa) o godzinie 10.15 na platformie MS Teams odbędzie się zebranie informacyjne dla studentów pierwszego roku kierunku MATEMATYKA (studia stacjonarne pierwszego stopnia).   Podczas zebrania przedstawione zostaną m. in. informacje na temat: –  prowadzonych na Wydziale specjalności (i zapisów na te specjalności); –  ścieżek zgłaszania uwag (pozytywnych i negatywnych) dotyczących prowadzonych […]

 • 30.11.2021 – spotkanie z cyklu Łódzkie Forum Młodych Matematyków

  30 listopada 2021 r. drugą część referatu “Teoria Fraïssé, czyli jak ze stosu patyków ułożyć poset skończony” wygłosi lic. Michał Pawlikowski z kierunku Matematyka Stosowana wydziału FTIMS PŁ. Spotkanie odbędzie się w sali D102 na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ o godz. 16.15. lic. Michał Pawlikowski-abstrakt

 • 30.11.2021 – Nagroda Santander Universidades

  Ruszyły zgłoszenia do Nagrody Santander Universidades (dawniej Stypendium Santander Universidades) dla studentów i doktorantów UŁ. 50 nagród pieniężnych trafi w ręce studentów Uniwersytetu Łódzkiego za ich postawę przedsiębiorczą, działalność na rzecz uczelni i poza nią, aktywność społeczną, współpracę z podmiotami zewnętrznymi. Nabór trwa do 30 listopada 2021, zgłaszać można się za pośrednictwem https://app.becas-santander.com/pl/program/nagroda_ul_2021  

 • 17.11.2021 r. – wykład dr. hab. Adama Krasuskiego na WMiI UŁ

  Dr hab. Adam Krasuski ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej wygłosi wykład: “Podejmowanie decyzji w zakresie inwestycji w bezpieczeństwo na podstawie ilościowej analizy ryzyka pożarowego”. Termin i miejsce: 17 listopada (środa) 14:15, Aula Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.

 • 22.11.2021 – zmiana terminu – Kurs Tworzenia WebApps w Node.js i Vue.js

  Zmiana terminu rozpoczęcia kursu: 22.11.2021 – duża aula g.18:00-20:00 23.11.2021 – C105 g.18:00-20:00 25.11.2021 – C109 g.18:00-20:00 30.11.2021 – duża aula g.18:00-20:00 Szanowni Studenci, Już w tym miesiącu zapraszamy Was na reedycję kursu, przygotowanego we współpracy z firmą Focus Telecom Polska, pt. “Kurs Tworzenia WebApps w Node.js i Vue.js”. Będziecie mieli okazję poznać mechanizmy oraz […]

 • Nagroda im. Heleny Rasiowej / Helena Rasiowa Award

  Informujemy o ustanowieniu  Nagrody im.  Heleny Rasiowej. Jest to nagroda za najlepszą pracę studencką w cyklu konferencji CSL (Computer Science Logic), począwszy od CSL 2022. Nagroda zostanie przyznana dla najlepszej pracy (według decyzji PC) napisanej wyłącznie przez studentów lub której studenci byli głównymi autorami. Studentem w tym kontekście jest każda osoba, która obecnie studiuje  lub której […]

 • 31.01.2022 – konkursy o nagrody PTM

  Informujemy, że zostały ogłoszone konkursy o nagrody PTM za rok 2021, wnioski należy składać do 31 stycznia 2022 roku. Wnioskodawcami mogą być Zarządy Oddziałów PTM, instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych, a także co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM. Więcej informacji na portalu PTM. https://www.ptm.org.pl/zawartosc/konkursy-o-nagrody-ptm-za-rok-2021#attachments

 • Pierwsze spotkanie z cyklu Łódzkie Forum Młodych Matematyków w roku akademickim 2021/2022 – zmiana terminu na 17.11.2021

  Spotkanie z cyklu Łódzkie Forum Młodych Matematyków odbędzie się w dn. 17.11.2021 r. o godz. 16.30 w sali D102 na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ. Referat pod tytułem: “Teoria Fraïssé, czyli jak ze stosu patyków ułożyć poset skończony” wygłosi lic. Michał Pawlikowski z kierunku Matematyka Stosowana wydziału FTIMS PŁ. Abstrakt referatu i inne informacje w załączniku. lic. Michał Pawlikowski Będą […]

 • Terminy spotkań dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia w sprawie testu diagnostycznego z języków nowożytnych

  Informujemy o terminach spotkań informacyjnych w sprawie testów diagnostycznych z języków nowożytnych: Studia stacjonarne pierwszego stopnia: I rok Analizy Danych – na platformie MS Teams w poniedziałek 8.11.2021 r. o godz. 19.00 I rok Informatyki – na platformie MS Teams w poniedziałek 8.11.2021 r. o godz. 19.00 I rok Computer Science BA Informatyki (studia w […]

 • Language diagnostic test for students of first year BA

  Dear Students, here are some information about Language diagnostic test. Letter to the students Uchwała senatu w sprawie uczenia języków obcych Wykaz certyfikatów The paper Declarations should be delivered to the dean’s office after passing the test no later than 21/12/2021.  DECLARATION OF THE CHOICE OF LANGUAGE 1 DECLARATION OF THE CHOICE OF LANGUAGE 2 […]

 • Informacje na temat testu diagnostycznego z języków nowożytnych dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

  Szanowni Państwo, w załączeniu poniżej zostały umieszczone informacje na temat testu diagnostycznego dla studentów I roku studiów stacjonarnych. Prosimy o zapoznanie się z nimi. Pismo przewodnie do studentów 2021 Uchwała senatu w sprawie uczenia języków obcych Wykaz certyfikatów Deklaracje w formie papierowej należy dostarczyć do pracownika Dziekanatu niezwłocznie po zaliczeniu testu najpóźniej do dnia 21.12.2021. […]

 • 10.11.2021 – Spotkanie dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia – kierunek matematyka w sprawie testu diagnostycznego z języków obcych

  W środę 10 listopada 2021 r.  o godz. 14.15 w sali D 103 odbędzie się zebranie informacyjne dla studentów I roku DLM w sprawie zaliczania lektoratów. Spotkanie przeprowadzi pracownik Studium Języków Obcych UŁ. Bardzo prosimy o wzięcie udziału w spotkaniu.

 • Zajęcia zdalne na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ w dn. 12 listopada 2021 r. / Online didactic classes at the Faculty of Mathematics and Computer Science of the University of Łódź on 12 November 2021.

  Informujemy, że decyzją Pani Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ zajęcia dydaktyczne na WMiI UŁ w piątek 12 listopada br. odbywają się w trybie zdalnym. We would like to inform, that by the decision of the Dean of the Faculty of Mathematics and Computer Science of the University of Łódź, classes at the Faculty of […]

 • 2. edycja konkursu Analityczni Liderzy – do wygrania staże w Ministerstwie Finansów

  Zachęcamy studentów i absolwentów do udziału w 2. edycji konkursu Ministerstwa Finansów – „Analityczni Liderzy”. Po zakończeniu niezwykle udanej, letniej edycji konkursu, czas na edycję zimową. Ponownie poszukujemy ambitnych studentów zainteresowanych ekonomią, ekonometrią, analizą danych (Big Data) lub finansami publicznymi. Do wygrania w konkursie jest 8 płatnych staży w Ministerstwie Finansów w powyższych obszarach tematycznych. […]

 • 15-23.11.2021 – Skills Festival, nowe wydarzenie Biura Karier

  Wystartowały zapisy na Skills Festival, nowe wydarzenie Biura Karier! W ramach Festivalu zapraszamy na szkolenia prowadzone przez topowych pracodawców z całej Polski (m.in. Allegro, L’Oreal, PGF), sesje Q&A oraz spotkania z firmami. Skills Festival odbędzie się w formule online w dniach 15.11 – 23.11. Więcej szczegółów oraz zapisy tutaj: https://biurokarier.uni.lodz.pl/skills-festival-2021/ oraz na Facebooku.

 • 30.11.2021 – UNICOV: Akademia w trakcie pandemii. Doświadczenia i organizacja pracy na polskich uczelniach [badanie skierowane do nauczycieli akademickich]

  Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie badawczym pt. “UNICOV: Akademia w trakcie pandemii. Doświadczenia i organizacja pracy na polskich uczelniach”. Badanie realizowane jest pod auspicjami Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) przez zespół w składzie: Magdalena Formanowicz, Uniwersytet SWPS; Aleksandra Derra, UMK; Joanna Wyleżałek, SGGW; Joanna Paliszkiewicz, SGGW; Rafał […]

 • 19.10.2021 – godziny dziekańskie

  W dniu 19.10.2021 r. obowiązują godziny dziekańskie od 10.00 do 11.00 w związku z wykładem otwierającym Łódzkie Dni Informatyki 2021 – „Horyzonty AI”.