Witamy na stronach Wydziału Matematyki i Informatyki

Wybierz studia z przyszłością

Studia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego to profesjonalna kadra (23 samodzielnych pracowników naukowych i 75 doktorów), kierunki studiów dające zawody poszukiwane na rynku pracy (z najniższą stopą bezrobocia wg statystyk MNiSW) i przyjazna atmosfera. STUDIA Wydział Matematyki i Informatyki prowadzi studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie i podyplomowe. WMiI proponuje 4 kierunki studiów I stopnia: […]

Czytaj dalej »

Matematyka moja pasja

Konkurs Matematyka moja pasja ma na celu popularyzację matematyki wśród uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. MMP jest konkursem bezpłatnym, a środki pozyskiwane od sponsorów są przeznaczane na nagrody. Konkurs jest organizowany przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przy współudziale Polskiego Towarzystwa Matematycznego. […]

Czytaj dalej »

Nowy kierunek – Analiza danych

Analiza Danych – 3,5 letnie studia inżynierskie Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego Współczesne systemy informatyczne umożliwiają gromadzenie i przetwarzanie dużych ilości danych. Ich posiadanie i umiejętne wykorzystywanie może zadecydować o uzyskaniu przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej. Konieczne jest, zatem kształcenie specjalistów posiadających umiejętności wyszukiwania informacji i szeroko pojętej analizy danych. W związku z eksplozją ilości […]

Czytaj dalej »

Aktualności

 • 19.10.2021 – godziny dziekańskie

  W dniu 19.10.2021 r. obowiązują godziny dziekańskie od 10.00 do 11.00 w związku z wykładem otwierającym Łódzkie Dni Informatyki 2021 – „Horyzonty AI”.

 • Stypendia DAAD – spotkania informacyjne dla studentów i doktorantów

  W imieniu Biura DAAD w Warszawie przekazujemy zaproszenie na cykl spotkań informacyjnych online na temat stypendiów DAAD do Niemiec. Spotkania skierowane są do studentów, absolwentów i doktorantów, a także wszystkich osób zainteresowanych programami stypendialnymi DAAD. Cykl obejmuje trzy spotkania. Można wziąć udział w wybranych wydarzeniach lub zarejestrować się na wszystkie. Szczegółowe informacje i rejestracja dostępne […]

 • Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku studiów/ Library Training for 1st year students.

  Szanowni Państwo, informujemy o udostępnieniu przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego kursu Przysposobienie biblioteczne dla  studentów I roku studiów. Studenci (wszystkich rodzajów studiów) rozpoczynający studia w roku akademickim 2021/2022 zobowiązani są w terminie do 30.11.2021 r. do zaliczenia obowiązkowego kursu Przysposobienie biblioteczne. Szkolenie jest dostępne na Platformie Zdalnego Kształcenia UŁ e-Campus UŁ  https://moodle.uni.lodz.pl/course/index.php   od 1.10.2021 r. Celem […]

 • Gratulacje dla Pana dr. Tomasza Zawadzkiego w związku z otrzymaniem grantu w ramach konkursu MINIATURA 5 finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki.

  W konkursie MINIATURA 5 na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty, nagrodzono kolejnych naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego. Z  Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ MINIATURĘ 5 otrzymał dr Tomasz Zawadzki z Katedry Metodyki Nauczania Matematyki. Projekt badawczy zatytułowany: „Wariacje funkcjonałów krzywiznowych zdefiniowanych dla wielu dystrybucji na rozmaitości” Serdecznie gratulujemy i życzymy […]

 • Granty im. Kowalewskiej dla młodych matematyków na udział w ICM 2022 w St. Petersburgu

  Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Kongresu Matematycznego, który odbędzie się w St. Petersburgu w dniach 6-14 lipca 2022 przyzna granty Kowalewskiej na udział młodych matematyków w tym wydarzeniu. Koordynacją przyznawania tychże grantów zajmuje się Polskie Towarzystwo Matematyczne. Wnioski można składać w terminie do 31 października 2021 za pośrednictwem strony  GRANT KOWALEWSKIEJ NA UCZESTNICTWO W ICM 2022 (home.pl) Ponadto granty na […]

 • Dyżur Prodziekana ds. kształcenia i studentów dr M. Bartkiewicz- w dniu 12.10.2021- odwołany

  Uprzejmie informujemy, że w dn. 12.10.2021 dyżur Pani Prodziekan ds. kształcenia i studentów dr M. Bartkiewicz zostaje odwołany.

 • 17.11.2021 r. – wykład dr. hab. Adama Krasuskiego na WMiI UŁ

  Dr hab. Adam Krasuski ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej wygłosi wykład: “Podejmowanie decyzji w zakresie inwestycji w bezpieczeństwo na podstawie ilościowej analizy ryzyka pożarowego”. Termin i miejsce: 17 listopada (środa) 14:15, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Sala zostanie podana w późniejszym terminie.

 • 14.10.2021 – godziny rektorskie od godz.14.00

  Komunikat Rektora UŁ Komunikat Rektora UŁ – EN

 • Od dnia 1 października do dnia 25 października 2021 r. można składać wnioski o stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów.

  Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że w okresie od dnia 1 października do dnia 25 października 2021 r. można składać wnioski o stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów.

 • OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA z BHP i PRAWO AUTORSKIE w roku akad. 2021/2022 / The mandatory OSH courseand The copyright in the year 2021/2022

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Studenci (wszystkich rodzajów studiów) rozpoczynający studia w roku akademickim 2021/2022 zobowiązani są w terminie do 30.11.2021 r. do zaliczenia szkoleń z BHP i Prawa autorskiego, które dostępne są dla studentów na platformie e-Campus UŁ https://moodle.uni.lodz.pl/course/index.php Są to szkolenia OBOWIĄZKOWE !!! Szczegółowe informacje i dane odnośnie logowania na platformę dostępne są […]

 • Rejestracja na WF/ Registration for PE

  Dotyczy wyłącznie osób, które w sem. Z-21/22 wg programu studiów mają planowany do realizacji WF. Szanowni Państwo, Pragnę poinformować, że rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego na semestr zimowy 21/22 rozpocznie się 27.09 (poniedziałek) o godz. 13.00.

 • Plany zajęć – studia stacjonarne

  Szanowni Państwo, informujemy, że na stronie wydziału w zakładce studia/plany znajdują się plany zajęć dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych I i II stopnia. Z początkiem semestru plany te będą też widoczne w USOS. Zajęcia dydaktyczne dla studentów rozpoczynają się dn. 4.10.2021 r. Uprzejmie prosimy, aby sprawdzać swój plan przed każdymi zajęciami z racji zmian, które […]

 • Gratulacje dla Pana dr. hab. Dariusza Wardowskiego

  Miło nam poinformować, że Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie matematyka na posiedzeniu w dniu 22 września 2021 r. nadała Panu Dariuszowi Wardowskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie matematyka. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!

 • Plany zajęć – studia niestacjonarne

  Szanowni Państwo, na stronie wydziału w zakładce studia/plany znajdują się plany zajęć w formacie pdf dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych. Z początkiem semestru plany te będą też widoczne w USOS. Uprzejmie prosimy, aby sprawdzać swój plan przed każdym zjazdem z racji zmian, które mogą się w nim pojawić z przyczyn niezależnych od wydziału.

 • Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 – studia niestacjonarne

  Szanowni Państwo, zapraszamy na Inaugurację roku akademickiego 2021/2022 dla studiów niestacjonarnych WMiI UŁ, która rozpocznie się w Auli w sobotę 09.10.2021r.  o godzinie 8.45. Studentów roku pierwszego wszystkich kierunków studiów niestacjonarnych zapraszamy do auli na godzinę 8:30.

 • Dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne II-ego stopnia (uzupełniające magisterskie)

  Uprzejmie informujemy, że w dniach 17-19 września 2021 zostaje uruchomiona dodatkowa tura rekrutacji na studia stacjonarne II-ego stopnia (uzupełniające magisterskie) na kierunki: Matematyka, Analiza Danych i Informatyka. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Rekrutacji:https://www.math.uni.lodz.pl/dziekanat/rekrutacja/terminarz-rekrutacji/ https://rekrutacja.uni.lodz.pl/pl/offer/WYZSZE2021/units/1100000000/  

 • Informacja o organizacji zajęć w roku akademickim 2021/2022

  Drodzy Studenci, w związku z licznymi zapytaniami i prośbami dotyczącymi organizacji pracy na WMiI w semestrze zimowym roku 2021/22, powtarzam poprzednią informację, że zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Rektora UŁ rozpoczynamy pracę w sposób bezpośredni. Zdaję sobie sprawę z tego, że dynamicznie zmieniająca się sytuacja pandemiczna powoduje wiele problemów. Postaramy się podchodzić […]

 • Terminy zjazdów dla studiów niestacjonarnych WMiI UŁ

  Szanowni Państwo w załączeniu podajemy informację o terminach zjazdów w semestrze zimowym 2021/2022 dla studiów niestacjonarnych WMiI UŁ z komentarzem o trybie zajęć. Terminy_zjazdów_w_sem_zimowym 2021-22

 • Zmiana w organizacji zajęć w roku akademickim 2021/2022

  Drodzy Studenci i Pracownicy WMiI! W związku ze zmianą sytuacji prawnej, a mianowicie uchyleniem z dniem 15 sierpnia 2021 przez Ministra Edukacji i Nauki rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa w nowym roku akademickim zajęcia co do zasady będą odbywały się w trybie stacjonarnym. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/list-ministra-edukacji-i-nauki-do-rektorow Wszelkie zmiany dotyczące form […]

 • Działalność Biblioteki UŁ od 4 września 2021

  Od 4 września 2021 r. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego będzie otwarta w szerszym zakresie: Wypożyczalnia, Strefa Wolnego Dostępu i Czytelnia Główna będą czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00 oraz w soboty w godz. 10.00-17.00. Komunikat Dyrektora BUŁ nr 16_od 4 września 2021

 • Informacja o śmierci prof. Krzysztofa Frankowskiego

  Z przykrością informujemy, że 22 sierpnia br. zmarł Pan prof. Krzysztof Frankowski, wieloletni pracownik Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ. Profesor Krzysztof Frankowski był studentem kierunku matematyka na Uniwersytecie Łódzkim, a tytuł zawodowy magistra matematyki uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. Na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie został nadany Panu Profesorowi stopień doktora filozofii. W latach 1958–1965 pracował naukowo […]

 • 23-24 września 2021- SoDA Conference 2021 – konferencja dla branży IT w Polsce

  About SoDA Conference – Łódź_new

 • 01.09-08.09.2021 Zapisy w USOS na przedmiot “Środowisko wielokanałowej platformy komunikacyjnej” (1100-WP0LWI) w semestrze letnim 2021/2022 przygotowany we współpracy z firmą Focus Telecom Polska

  Szanowni Studenci, Zapraszamy na nieszablonowy przedmiot “Środowisko wielokanałowej platformy komunikacyjnej” w semestrze letnim 2021/2022. Przedmiot jest rozszerzeniem kursu pt. “Tworzenie WebApps w Node.js & Angular” przygotowanego we współpracy z firmą Focus Telecom Polska. Wszystkie edycje kursu spotkały się z bardzo pozytywnym odzewem uczestników. Uczestnicząc w przedmiocie poznasz mechanizmy oraz sposób myślenia, pozwalające zbudować aplikację sieciową […]

 • Pracownia Informatyczna Wydziału Matematyki i Informatyki poszukuje informatyka

  Pracownia Informatyczna Wydziału Matematyki i Informatyki poszukuje informatyka do pracy w pełnym wymiarze godzin. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.bip2.uni.lodz.pl/index.php/oferta-pracy/1152 Zainteresowani są proszeni o przesłanie CV na adres pi@wmii.uni.lodz.pl do dnia 20.08.2021 r.

 • Informacja o konkursie za najlepsza pracę magisterską lub doktorską z zastosowaniem Statistica.

  Stat Soft Polska zaprasza do udziału w XXIII edycji konkursu, którego celem jest promocja autorów najlepszych prac naukowych oraz popularyzacja nowoczesnych metod analizy danych, dostępnych w oprogramowaniu Statistica. Nagrody: dla autorów i promotorów prac: łącznie 10 000 zł dla wydziałów promujących zwycięskie prace: wybrane szkolenie zamknięte StatSoft dla pracowników Autorów i promotorów najlepszych prac czeka także uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów (zobacz zdjęcia). UWAGA! Przedłużony […]