Przewód doktorski mgr. Kacpra Grzelakowskiego

Rozprawa doktorska_mgr K. Grzelakowski

Streszczenie rozprawy doktorskiej w jęz. angielskim_mgr K. Grzelakowski

Streszczenie rozprawy doktorskiej w jęz. polskim_mgr K. Grzelakowski

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. K. Grzelakowskiego – dr hab. K. Palka

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. K. Grzelakowskiego – prof. T. Szemberg

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. K. Grzelakowskiego – prof. J. Wiśniewski

 Przewód doktorski mgr Justyny Poprawy

Rozprawa doktorska_mgr Justyna Poprawa

Streszczenie rozprawy doktorskiej w jęz. angielskim_mgr Justyna Poprawa

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Justyny Poprawy – prof. T. Natkaniec

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Justyny Poprawy – dr hab. J. Jędrzejewski

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Justyny Poprawy (UŁ)

Przewód doktorski mgr. Mikołaja Widzibora

Rozprawa doktorska_mgr Mikołaj Widzibor

Streszczenie rozprawy doktorskiej w jęz. ang. – mgr Mikołaj Widzibor

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Mikołaja Widzibora – prof. T. Natkaniec

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Mikołaja Widzibora – dr hab. F. Strobin

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Mikołaja Widzibora (UŁ)

Przewód doktorski mgr. Michała Klepczarka

Streszczenie rozprawy doktorskiej w jęz. angielskim – mgr M. Klepczarek

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. M. Klepczarka – prof. W. Kucharz

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. M. Klepczarka – prof. K. Kurdyka

– Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie matematyka, na posiedzeniu w dniu 8.01.2020 r., nadała mgr. Michałowi Klepczarkowi stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie matematyka.

Uchwała Komisji nr 7 – wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr. M. Klepczarka

Uchwała Komisji nr 8 – nadanie mgr. M. Klepczarkowi stopnia doktora

 

Przewód doktorski mgr Aleksandry Zakrzewskiej

Streszczenie rozprawy doktorskiej w jęz. angielskim – mgr. A. Zakrzewska

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr A. Zakrzewskiej – prof. A. Płoski

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr A. Zakrzewskiej – dr hab. M. Borodzik

– Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie matematyka, na posiedzeniu w dniu 8.01.2020 r., nadała mgr Aleksandrze Zakrzewskiej stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie matematyka.

Uchwała Komisji nr 10 – nadanie mgr A. Zakrzewskiej stopnia doktora

 

Przewód doktorski mgr Anity Krawczyk

Streszczenie rozprawy doktorskiej w jęz. angielskim – mgr A. Krawczyk

Recenzja – prof. P. Ostalczyk

Recenzja – dr hab. U. Foryś

 

Przewód doktorski mgr Anny Szlachcińskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr A. Szlachcińskiej – prof. W. Kucharz

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr A. Szlachcińskiej – dr hab. S. Rams

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr A. Szlachcińskiej w jęz. angielskim