Katedra Algorytmów i Baz Danych – Publikacje

Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania – Publikacje

Katedra Analizy Nieliniowej – Publikacje

Katedra Funkcji Analitycznych i Równań Różniczkowych – Publikacje

Katedra Funkcji Rzeczywistych – Publikacje

Katedra Geometrii – Publikacje

Katedra Geometrii Algebraicznej i Informatyki Teoretycznej – Publikacje

Katedra Informatyki Stosowanej – Publikacje

Katedra Metodyki Nauczania Matematyki – Publikacje

Katedra Równań Różniczkowych i Informatyki – Publikacje

Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki – Publikacje