Aktualna oferta praktyk

PRAKTYKI KIERUNKOWE ZAWODOWE

W okresie zawieszenia działań dydaktycznych w UŁ zamiast Dzienniczka Praktyk można wypełniać druk zastępujący dzienniczek:Zastępczy Dzienniczek Praktyk (wersja edytowalna: Zastępczy Dzienniczek Praktyk). W czasie nauczania tradycyjnego obowiązuje papierowa wersja Dzienniczka Praktyk (do pobrania u opiekuna wydziałowego po spełnieniu warunków zapisanych w Regulaminie Praktyk). Wszelkie dokumenty powinny być również przekazywane w wersji papierowej do odpowiednich opiekunów praktyk. W sytuacjach wyjątkowych można wykorzystać e-mail.

Uwaga! Zmieniły się zasady zaliczania praktyk zawodowych. Proszę przeczytać dokładnie instrukcje “Krok po kroku” oraz regulaminy.

  • Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia kierunku Analiza Danych
    (opiekun: dr Wioletta Karpińska)

    Regulamin praktyk:
    Analiza Danych

Uwaga! Studenci studiów niestacjonarnych (Informatyka) mogą zgłaszać się również do dr Wioletty Karpińskiej.

 

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE

W okresie zawieszenia działań dydaktycznych w UŁ zamiast Dzienniczka Praktyk można wypełniać druk zastępujący dzienniczek: Zastępczy Dzienniczek Praktyk   (wersja edytowalna: Zastępczy Dzienniczek Praktyk)

Studia stacjonarne I stopnia: specjalność Nauczycielska w zakresie matematyki

Praktyki pedagogiczne (SP)
Praktyki śródroczne z matematyki w szkole podstawowej 1
Praktyki śródroczne z matematyki w szkole podstawowej 2
Praktyki ciągłe z matematyki w szkole podstawowej (opiekun: dr Andrzej Rychlewicz)

  • Studia stacjonarne II stopnia: specjalność Nauczycielska w zakresie matematyki

Praktyki pedagogiczne
Praktyki śródroczne z matematyki w szkole ponadpodstawowej 1
Praktyki śródroczne z matematyki w szkole ponadpodstawowej 2 
Praktyki ciągłe z matematyki w szkole ponadpodstawowej (opiekun: dr Ewa Korczak-Kubiak)

Wszelkie pytania prosimy kierować do opiekunów (zanim zapytasz, sprawdź czy odpowiedzi nie ma już na stronie FAQ)